Ministar Paladina se izuzeo od sudjelovanja u donošenju Vladine odluke oko projekta Kupari

Vlada je u srijedu izmijenila Odluku o pokretanju postupka za realizaciju turističkog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka kojom se utvrđuje sastav Povjerenstva za ocjenu prijava za taj projekt, a ministar Ivan Paladina izuzeo se od sudjelovanja u odlučivanju.

Kako se navodi u priopćenju sa zatvorenog dijela Vladine sjednice, izmijenjena je odluka o pokretanju postupka za realizaciju tog turističkog razvojnog projekta, kojom se utvrđuje sastav Povjerenstva za ocjenu prijava po objavljenom pozivu za iskazivanje interesa kao i praćenje daljnje procedure realizacije.

Predsjednikom Povjerenstva imenovan je Oleg Butković, a članovima Nikolina Brnjac, Josip Bilaver, Sanja Bošnjak, Tonči Glavina, Ivana Penić i Silvio Nardelli. Prilikom glasovanja o toj točki ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina je u skladu s člankom 9. Zakona o sprečavanju sukoba interesa deklarirao potencijalni sukob interesa te se izuzeo od sudjelovanja u donošenju odluke.

Izvor: HINA/VLADA

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina