11.07.2022. - Javni poziv za dodjelu financijske potpore za izradu dokumentacije, odnosno idejnog i glavnog projekta za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu

11. srpnja 2022. - U cilju unaprjeđenja prostornog uređenja ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za prostorno uređenje područja naseljenog Romima, KLASA: 350-01/22-01/85, URBROJ: 531-06-02-01-02/04-22-1 od 04. srpnja 2022. godine, u svrhu osiguravanja financijske potpore za izradu dokumentacije, odnosno idejnog i glavnog projekta za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu.

Pozivaju se zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva na dostavu zahtjeva u svrhu dodjele financijske potpore za izradu dokumentacije, odnosno idejnog i glavnog projekta za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu. Cjelokupni tekst Javnog poziva dostupan je OVDJE
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave: 
 
  • Grad Čakovec i
  • Grad Kutina.

Prihvatljive aktivnosti su izrada sljedeće dokumentacije:
 
  • izrada dokumentacije za prostorno uređenje područja naseljenim Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu
  • izrada idejnog i glavnog projekta za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu

Iznos dodjele financijske potpore:

Ministarstvo dodjeljuje sredstva za izradu dokumentacije, odnosno idejnog i glavnog projekta za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu, razdjel 076, glava 07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planirana aktivnost A 576199 – Prostorno uređenje područja naseljenih Romima, stavka 3631 – Tekuće pomoći unutar opće države.
Postupak podnošenja zahtjeva:

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev na Obrascu prijave, na adresu e-pošte: prostorno@mpgi.hr

Zahtjevu je potrebno priložiti:
 

Obrazac za prijavu zahtjeva objavljen je na mrežnoj stranici Ministarstva mpgi.gov.hr pod nazivom Javni poziv za dodjelu financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenog Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana.
 
Postupak odabira:

Pravodobno pristigli zahtjevi administrativno će se obraditi. Provjera administrativne usklađenosti i prihvatljivosti obuhvaća utvrđivanje kompletnosti i prihvatljivosti zahtjeva s obzirom na propisane uvjete ovog poziva.

Zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru idu u postupak vrednovanja. Svaki pojedini  prijedlog ocijeniti će Povjerenstvo za odabir koje osniva ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijeti će Odluku o dodjeli financijske potpore odabranih prijedloga.

Listu odabranih prijedloga Ministarstvo će objaviti na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine mpgi.gov.hr 

S odabranim Korisnicima Ministarstvo će potpisati Ugovor o dodjeli financijske potpore.
 
Za eventualna pitanja i dodatne informacije možete se obratiti na adresu e-pošte:  prostorno@mpgi.hr