27.10.2022. - Drugi javni poziv za dodjelu financijske potpore za izradu dokumentacije, odnosno idejnog i glavnog projekta za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu

27.10.2022. - U cilju unaprjeđenja prostornog uređenja ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je Odluku o raspisivanju drugog javnog poziva za prostorno uređenje područja naseljenog Romima, KLASA: 350-01/22-01/145, URBROJ: 531-06/03-22-1 od 21. listopada 2022. godine, u svrhu osiguravanja financijske potpore za izradu dokumentacije, odnosno idejnog i glavnog projekta za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu.

Pozivaju se zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva na dostavu zahtjeva u svrhu dodjele financijske potpore za izradu dokumentacije, odnosno idejnog i glavnog projekta za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu. Tekst javnog poziva dostupan je OVDJE.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave:

  • Grad Čakovec i
  • Grad Kutina.

Prihvatljive aktivnosti su izrada sljedeće dokumentacije:

  • izrada projektne dokumentacije za prostorno uređenje područja naseljenim Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu
  • izrada idejnog i glavnog projekta za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu

Iznos dodjele financijske potpore:

Ministarstvo dodjeljuje sredstva za sufinanciranje izrade dokumentacije, odnosno idejnog i glavnog projekta za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu, razdjel 076, glava 07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planirana aktivnost A 576199 – Prostorno uređenje područja naseljenih Romima, stavka 3631 – Tekuće pomoći unutar opće države.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev na Obrascu prijave, na adresu e-pošte: dozvole@mpgi.hr.

Zahtjevu je potrebno priložiti:


Obrazac za prijavu zahtjeva objavljen je na mrežnoj stranici Ministarstva www.mpgi.gov.hr  pod nazivom Javni poziv za dodjelu financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenog Romima za Grad Čakovec i Grad Kutinu.
 
Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana.

Postupak odabira:

Pravodobno pristigli zahtjevi administrativno će se obraditi. Provjera administrativne usklađenosti i prihvatljivosti obuhvaća utvrđivanje kompletnosti i prihvatljivosti zahtjeva s obzirom na propisane uvjete ovog poziva.

Zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru idu u postupak vrednovanja. Svaki pojedini  prijedlog ocijeniti će Povjerenstvo za odabir koje osniva ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijeti će Odluku o dodjeli financijske potpore odabranih prijedloga.

Listu odabranih prijedloga Ministarstvo će objaviti na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine www.mpgi.gov.hr .

S odabranim Korisnicima Ministarstvo će potpisati Ugovor o dodjeli financijske potpore.
 
Za eventualna pitanja i dodatne informacije možete se obratiti ovom Ministarstvu na e-adresu: dozvole@mpgi.hr.