Za četiri dalmatinske županije ugovori vrijedni preko 60 milijuna kuna

Danas je u Splitu ministar Ivan Paladina, za 14 korisnika iz četiri dalmatinske županije (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska i Zadarska) uručio ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada te 49 Sporazuma o dodjeli računalne opreme u sklopu projekta "Informacijski sustav prostornog uređenja - ISPU"

„Za energetsku obnovu višestambenih zgrada Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine osiguralo je 300 milijuna kuna bespovratnih sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Temeljem natječaja iz travnja ove godine donesene su odluke o financiranju za 93 višestambene zgrade te je dosad potpisano više od polovice ugovora od kojih se 20 odnosi na dalmatinske županije. Ukupna vrijednost tih 20 projekata iznosi gotovo 100 milijuna kuna,  od čega bespovratna sredstva iznose 58,5 milijuna kuna“, izjavio je ministar Paladina prilikom svečane dodjele, dodavši kako je Vlada usvojila zaključak kojim se osigurava gotovo milijardu kuna za energetsku obnovu i povećanje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada i obiteljskih kuća do kraja iduće godine.
 
„U odnosu na ranije godine kada je za ovu namjenu u prosjeku bilo osigurano oko 200 milijuna kuna, ovim peterostruko većim iznosom, prema našim procjenama, energetski se može obnoviti 10.000 obiteljskih kuća i 300 višestambenih zgrada“, dodao je ministar.

20 projekata energetske obnove za četiri dalmatinske županije

Ukupna vrijednost 20 projekata iznosi gotovo 100 milijuna kuna, dok bespovratna sredstva za navedene projekte iznose gotovo 58,5 milijuna kuna. Projekti dolaze iz 4 dalmatinske županije: Dubrovačko-neretvanske (6 projekata), Splitsko-dalmatinske (10 projekata), Šibensko-kninske (2 projekta) i Zadarske županije (2 projekta).
 
  • Prosječna ušteda QH,nd (godišnje potrebne toplinske energije za grijanje) je 72% (71,83%)
  • Prosječna ušteda Eprim (godišnje primarne energije) je 55% (54,73%)
  • Najčešći energetski razred prije obnove je D, dok je najčešći očekivani energetski razred nakon obnove B
  • Najveću uštedu QH,nd (godišnje potrebne toplinske energije za grijanje) od više od 80% ostvarit će projekt Energetska obnova višestambene zgrade Zrinsko-frankopanska 23 i 25 Makarska
  • Majveću uštedu Eprim (godišnje primarne energije) od više od 69% ostvarit će projekt Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Sukoišanska 21, Split
  • Najveći projekt je (Energetska obnova višestambene zgrade na adresi A.B.Šimića 22, A.B.Šimića 24, Poljička cesta 23,25,27,29, Split) ukupne vrijednosti veće od 16 milijuna kuna (više od 2,1 milijun eura), s bespovratnim sredstvima preko 9,6 milijuna kuna (više od 1,2 milijuna eura). Zgrada na adresi A.B. Šimića 22, A.B. Šimića 24, Poljička cesta 23,25,27,29, Split ujedno je površinom najveća među 20 projekata, a bruto građevinska površina joj iznosi više od 16 tisuća m2 (16.324,40 m2).
  • 4 projekta uključuju elemente pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika prostora kojim se kreću osobe smanjene pokretljivosti (3 projekta će ugrađivati dizala: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Ive Senjanina 2, 4, 6, 8, Zadar, Energetska obnova višestambene zgrade Mažuranićevo šetalište 13, Split i Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Put Murvice 37 i 39, Zadar, a 1 rampu: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Trg Andrije Hebranga 12 i 13, Šibenik)
  • 7 projekata uključuje elemente održive urbane mobilnosti (ugradnja parkirališta za bicikle: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Vinogradarska 38, 40, 42 i 44, Nova Mokošica, Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Mata Vodopića 30, Dubrovnik, Energetska obnova višestambene zgrade Zrinsko-frankopanska 23 i 25 Makarska, Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Trnovička 2, Dubrovnik, Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Iva Vojnovića 32A, Dubrovnik, Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Petra Zoranića 5 i 7, Dubrovnik, Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Generala Janka Bobetka 12 i 14 i Augusta Cesarca 1, Dubrovnik).

Općine, gradovi i županijski Zavodi za prostorno uređenje opremaju se računalnom opremom    

Ministar Paladina također je uručio 49 sporazuma o dodjeli računalne opreme za službenike gradova, općina i županijskih zavoda za prostorno uređenje za četiri dalmatinske županije.

Na području ovih županija ukupno će se dodijeliti 174 sporazuma vrijednosti veće od 2,1 milijuna kuna. Cilj ovog projekta je opremiti odgovarajućom računalnom opremom službenike gradova  i općina, kao i službenike županijskih Zavoda za prostorno uređenje, za potrebe rada u Informacijskom sustavu prostornog uređenja - ISPU.

Ministarstvo će sklopiti Sporazume o dodjeli računalne opreme sa svim jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, odnosno s 557 gradova, općina te županijskih Zavoda za prostorno uređenje. Kroz ovu investiciju doprinosi se unaprjeđenju sustava prostornog uređenja kroz digitalnu transformaciju poslovnih procesa, unaprjeđenju informatičke obrade, digitalizacije i verifikacije dokumenata te se osigurava rad u Informacijskom sustavu prostornog uređenja – ISPU, a sve u cilju boljeg, bržeg, efikasnijeg i jeftinijeg pružanja usluga zainteresiranim investitorima, stručnoj i znanstvenoj zajednici te u konačnici i svim građanima Republike Hrvatske.

Ukupno će se za područje cijele Hrvatske dodijeliti 1.880 komada različite računalne opreme, a koja će biti dodijeljena općinama, gradovima (ukupno njih 556) te županijskim Zavodima za prostorno uređenje i Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba (ukupno 21 zavod). Oprema sadrži: prijenosna računala (laptop-tableti), radne stanice, računalne monitore  i eksterne tvrde diskove.

Cjelokupni projekt nabave računalne opreme u sklopu investicije C2.3. R3-I7 NPOO-a financiran je europskim sredstvima.
  
Nakon svečane dodjele održan je stručni seminar u sklopu ISPU projekta na kojem su predstavljene nadograđene komponente ISPU-a povezane s prostornim planiranjem: ePlanovi, ePlanovi Editor i eKatalog te javni poziv za planove nove generacije za koji su osigurana europska sredstva u ukupnom iznosu od 90 milijuna kuna koja će se kroz javni poziv dodijeliti za izradu planova nove generacije.

Spomenimo i kako je kroz projekt razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja - ISPU, cilj administrativno rasteretiti građane te postići veću učinkovitost i ekonomičnost u radu javne uprave. Njegov razvoj krenuo je 2013. godine a građani već danas preko ISPU sustava mogu predati zahtjeve za ishođenje lokacijske, građevinske i uporabne dozvole online putem. Isto tako, imaju mogućnost jednostavno pratiti sve promjene u prostornim planovima, izdanim dozvolama i vrijednosti nekretnina te pristupiti bazi podataka o energetskim certifikatima.

ISPU danas sadrži 16 e-usluga a njegov daljnji razvoj najvećim se dijelom sufinancira europskim sredstvima, i to sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 111 milijuna kuna te sredstvima NPOO-a u iznosu od 180 milijuna kuna.

Geoportal ISPU koji je ujedno sabirnica svih e-usluga dostupan je na poveznici: https://ispu.mgipu.hr/

Fotogalerija:

 

 

 

 

 

Pisane vijesti | Informacija