Gradu Bakru darovana državna nekretnina bivše koksare u svrhu osnivanja poduzetničke zone

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o darovanju nekretnina u k.o. Bakar Gradu Bakru, u svrhu osnivanja poduzetničke zone "Bakar" na platou bivše koksare u Bakru. Riječ je o zemljištu tržišne vrijednosti nešto veće od 37 milijuna kuna.

Cilj osnivanja Poduzetničke zone "Bakar" prvenstveno je poticanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti na tom području.
 
Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone „Bakar“ je Grad Bakar a darovanje predmetnih nekretnina od velike je važnosti za daljnji razvoj tog područja budući je u više navrata iskazan interes poslovnih subjekata za ulaganje i širenje proizvodnih pogona na područje Grada Bakra, a sve u svrhu daljnjeg razvoja gospodarstva, osobito industrije.
 
Grad Bakar se obvezuje darovane nekretnine privesti utvrđenoj namjeni u roku od 5 godina što podrazumijeva opremanje zone:

  • energetskom infrastrukturom (struja, javna rasvjeta, plin, plinska podstanica, priključci na javnu mrežu i/ili izgrađena trafostanica i drugi energetski priključci),
  • komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, vodovodne i oborinske instalacije, kanalizacija i odvodnja – fekalna, oborinska, tehnološka, priključci na javnu mrežu),
  • prometnom infrastrukturom (pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone, odnosno poduzetničke potporne institucije, parkirališta, utovarne rampe i dr.),
  • komunikacijskom infrastrukturom (telefonska i internetska, radio, TV mreža i dr.).

Nakon Odluke Vlade, slijedi potpisivanje Ugovora o darovanju, dok će Grad nakon privođenja utvrđenoj namjeni darovane nekretnine o tome dokumentirano izvijestiti Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina