Plan zakonodavnih aktivnosti za 2023.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 181. sjednici, održanoj 29. prosinca 2022. godine, donijela je Plan zakonodavnih aktivnosti u kojem su sadržani nacrti prijedloga zakona koje se planira utvrditi tijekom 2023. godine.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti u 2023. godini planirano je ukupno 154 zakona. Postupak procjene učinaka propisa planirano je provesti i obuhvatiti za 14 zakonskih prijedloga, reformsku narav ima 19 zakona, a 7 zakonskih prijedloga mijenja se u kontekstu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Iz djelokruga Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planirani su: 
 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju
  I tromjesečje 2023.
   
 • Zakon o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu (PUP)
  II tromjesečje 2023.
   
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova
  II tromjesečje 2023.
   
 • Zakon o upravljanju i održavanju zgrada (PUP)
  III tromjesečje 2023.
   
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji
  IV tromjesečje 2023.
   
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju   
  IV tromjesečje 2023.

Napomena:
Oznakom  "(PUP)" označeni su nacrti prijedloga zakona za koje će se provesti procjena učinaka propisa.

Više informacija o Planu zakonodavnih aktivnosti dostupno je na internetskim stranicama Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske.