Najava poziva: Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

Objava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ planirana je do kraja II. kvartala 2023. godine, za što je u okviru inicijative 6. Obnova zgrada NPOO, reforme C6.1. R5 NPOO-a osigurana alokacija 2.145.928,70  eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

Modalitet ovog Poziva će biti privremeni, projektni prijedlozi zaprimat će se u unaprijed određenom roku, a potom će se svi zaprimljeni projektni prijedlozi ocjenjivati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova. Podnošenje projektnih prijedloga bit će putem informacijskog sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/ .

Ovim Pozivom pružat će se potpora u provedbi pilot projekata na lokalnoj razini koji su identificirani kroz strategije zelene urbane obnove. Pilot projekti moraju biti povezani s postavkama nacionalnih programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Pilot projekti nastojat će integrirati rješenja za ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture (i integracija NBS rješenja), unaprjeđenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama (razvoj otpornosti na klimatske rizike) te jačanja otpornosti na rizike.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti jedan projektni prijedlog. Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

Pozivom će se sufinancirati aktivnosti koje se odnose na provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, horizontalne mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti, upravljanje projektom i administracija te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 265.445, 60 eura, a najviši 1.061,782,00 eura. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Ministarstvo će po objavi Poziva za sve potencijalne prijavitelje organizirati i informativne radionice putem platforme Microsoft Teams.

Ostali detalji o Pozivu bit će poznati nakon objave te pozivamo potencijalne prijavitelje da redovito prate mrežne stranice ovog Ministarstva https://mpgi.gov.hr , kao i javnog portala sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr .