Najava Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planira do kraja II. kvartala 2023. godine objaviti Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, koji će biti sufinanciran iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).
 
Za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u okviru C6. Inicijative NPOO-a: Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom, osigurana je alokacija u iznosu od 27.000.000,00 eura.
 
Svrha Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zagrada oštećenih u potresima koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline) trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade. Provedbom ovih mjera se, uz ispunjavanje zahtjeva važećih propisa, pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti  dekarbonizaciji zgrada.
 
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade, u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.
 
Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.
 
Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje su izrada projektne dokumentacije, obnova, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost. Stope sufinanciranja prihvatljivih troškova se kreću od 80%-100% za obnovu dok je stopa sufinanciranja za aktivnosti izrade projektne dokumentacije, upravljanje projektom i administraciju te za aktivnost promidžbe i vidljivosti fiksnih 100%.
 
Uz mjere energetske učinkovitosti zgrade koje uključuju i korištenje obnovljivih izvora energije, Pozivom se podupire povećanje potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost.
 
Poziv će biti objavljen u informacijskom sustavu fondovieu preko kojega će se projektni prijedlozi podnositi od strane ovlaštenih osoba Prijavitelja u elektroničkom obliku, a potencijalnim prijaviteljima će na raspolaganju biti mogućnost stručne podrške Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Sektora za energetsku učinkovitost.
 
Više informacija o najavljenom Pozivu možete pronaći OVDJE, a trenutno važeća „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ OVDJE .