Ministar Bačić na sjednici Odbora ministara Vijeća Europe u Strasbourgu

Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić, u utorak 6. lipnja 2023. predstavljao je Republiku Hrvatsku na sjednici Odbora ministara Vijeća Europe u Strasbourgu. Jedna od tema sjednice je bila izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetima vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci.

Iznesene su mjere koje su do sada poduzete u cilju rješavanja ovog složenog pitanja, ali i planovi i rokovi u kojima će to pitanje biti uređeno u hrvatskom zakonodavstvu. Također je pojašnjena i sudska praksa hrvatskih sudova u sličnim predmetima.
 
Poseban naglasak je stavljen na pravednu raspodjelu tereta između svih strana u postupku.
 
U raspravi je sudjelovao velik broj delegata država članica Vijeća Europe te su mjere koje Republika Hrvatska namjerava poduzeti dočekane s odobravanjem.

Dodajmo i kako je izrada zakona kojim se planira urediti ovo složeno tranzicijsko pitanje u tijeku. Riječ je o pitanju koje je ostalo neriješeno praktički od stvaranja hrvatske države i u kojem su oštro i nepomirljivo suprotstavljeni stavovi vlasnika i najmoprimaca tj. bivših nositelja stanarskog prava na stanovima u privatnom vlasništvu.

Podsjećamo da je Europski sud za ljudska prava u predmetu Statileo utvrdio povredu prava vlasništva zajamčeno Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda s obzirom da vlasnici stanova dugi niz godina ne mogu stupiti u posjed istih. Takva odluka Europskog suda obvezuje Republiku Hrvatsku na provedbu jer bi u suprotnom kršila konvenciju. S druge strane Ustavni sud ukinuo je zakonsko rješenje kojim se pokušalo riješiti  ovo osjetljivo pravno pitanje. Ustavni sud smatra da je tim zakonom prekomjeran teret bio nametnut najmoprimcima koji su trebali protekom roka od pet godina iseliti iz stanova i predati ih u posjed vlasnicima što je Ustavni sud smatrao povredom njihovog ustavnog prava na dom stoga je naložio da država preuzme teret rješavanja ovog problema. Dakle, rješenje se traži u balansiranju između ustavnih  prava vlasnika i zaštićenih najmoprimaca.
 
Prijedlog zakona po svom završetku biti će upućen u proceduru donošenja, a nakon pribavljanja mišljenja nadležnih tijela i provedene procedure javnog savjetovanja.

 

Pisane vijesti