Tematska sjednica sa predstavnicima Gradskog vijeća Grada Vukovara

Predstavnici Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, na poziv predsjednika Gradskog vijeća g. Igora Gavrića, prisustvovali su tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara. Sjednica se održala dana 5. ožujka 2015. godine u prostorijama Gradske vijećnice u Vukovaru, Trg Republike Hrvatske 1. Održana je tematska sjednica s utvrđenim dnevnim redom te na temu politike stambenog zbrinjavanja u Vukovarsko – srijemskoj županiji i stambene problematike u Gradu Vukovaru. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje predstavljali su zamjenik predstojnice Državnog ureda, g. Predrag Batarelo, načelnik Sektora za gospodarenje i upravljanje stambenim jedinicama, g. Petar Mrkonjić, voditelj Odjela za obnovu i izgradnju stambenih jedinica, g. Tomica Čavlek, voditeljica Odjela za sudske postupke, gđa. Mandica Zvirotić, te voditelj Službe - Regionalnog ureda Vukovar, g. Miroslav Kosanović. Predstavnici Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje obrazložili su djelokrug rada Državni ureda te su podnijeli izvještaj o dosadašnjem djelovanju kao i o svojevrsnim planovima za budućnost. Predstavnici Državnog ureda su gradske vijećnike Grada Vukovara obavijestili i o koracima koji se planiraju poduzeti tijekom 2015. godine u vezi stambenog zbrinjavanja i obnove na području Grada Vukovara, a na samoj sjednici su izneseni sljedeći podaci: Na području Grada Vukovara, prema Zakonu o obnovi, obnovljeno je 9.750 stambenih jedinica.  Nadalje, za stambeno zbrinjavanje, prema Zakonu o područjima posebne državne skrbi, za grad Vukovar podneseno je 9 679 zahtjeva, od čega je 5 568 obitelji ostvarilo pravo na stambeno zbrinjavanje i to kako slijedi:
  • 4 844 obitelji dobile su u najam stan u državnom vlasništvu,
  • 240 obitelji ostvarilo je pravo na najam kuće u državnom vlasništvu,
  • 382 obitelji ostvarile su pravo na dodjelu građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju obiteljske kuće na vlastitom zemljištu,
  • dvije obitelji ostvarile su pravo na darovanje građevinskog zemljišta i građevinskog materijala.
U gradu Vukovaru 748 hrvatskih branitelja ostvarilo je pravo na darovanje kuće ili stana u državnom vlasništvu. Sukladno Uredbi o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi, 1 327 obitelji ostvarilo je pravo na kupnju obiteljske kuće ili stana u gradu Vukovaru po povoljnijim uvjetima. Nadalje, valja naglasiti kako broj praznih stambenih jedinica na području Grada Vukovara varira, međutim moguće je ustvrditi kako se taj broj kreće između 150 i 200 praznih stambenih jedinica na godišnjoj bazi. Konačno, gradski vijećnici Grada Vukovara postavili su brojna pitanja u vezi stambene politike i problematike na području Grada Vukovara, a na ista su im odgovore uputili predstavnici Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.   Fotografije preuzete sa web stranica Grada Vukovara, www.vukovar.hr

Pisane vijesti