Projekti komunalne infrastrukture u Gradu Vukovaru financirani sredstvima od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu

Sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za kupnju i prodaju kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (NN 86/2008) i Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području Hrvatskog Podunavlja (NN 150/2011) propisuje se da su sredstva od prodaje kuća i stanova prihod jedinica lokalne samouprave te se ista uplaćuju na njihov račun. Uplaćena sredstva mogu se koristiti za izgradnju i obnovu komunalne infrastrukture, stambeno zbrinjavanje, izgradnju socijalnih stanova te podizanje standarda postojećeg stambenog fonda. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sa svakom općinom i gradom sklapa Ugovor kojim se uređuju prava i obveze Državnog ureda i pojedinog grada, odnosno općine. Neke od osnovnih obveza svakog grada ili općine jesu načiniti Godišnji plan utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na svom području, zatražiti suglasnost Državnog ureda na predloženi Plan te načiniti Godišnje izvješće o utrošku sredstava te isti dostaviti Državnom uredu. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, u ime Republike Hrvatske, upravlja velikim stambenim fondom na području Grada Vukovara, pa su i prihodi od prodaje značajni. Grad Vukovar sredstva od prodaje kuća i stanova u 2015. godini koristi za obnovu i izgradnju komunalne infrastrukture te za sufinanciranje podizanja standarda stambenog fonda preko upravitelja.

Pisane vijesti