Svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstva u okviru Programa usmjeravanja i rasporeda sredstva za poticanje održivog povratka na području posebne državne skrbi

U Zagrebu, dana 29. lipnja 2018. godine, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, g. Nikola Mažar te gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave, svečano su potpisali 25 Ugovora o dodjeli financijskih potpora u okviru Programa usmjeravanja i rasporeda sredstva za poticanje održivog povratka na području posebne državne skrbi. Na temelju navedenog Programa, a nakon objavljenog Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na područja posebne državne skrbi, ukupno je zaprimljen 51 projekt jedinica lokalne samouprave, od kojih je njih 30 dostavljeno sa urednom projektnom dokumentacijom u skladu sa objavljenim Javnim pozivom. S obzirom na limit sredstava osiguranih u državnom proračunu u iznosu od 5 milijuna kuna, Povjerenstvo za odabir projekata i aktivnosti jedinica lokalne samouprave, odabralo je 25 projekata te raspodijelilo osigurana sredstva u državnom proračunu na projekte u šest gradova i 19 općina. Riječ je o potpisanim Ugovorima za projekte u gradovima; Novska, Skradin, Obrovac, Benkovac, Grubišno Polje i Slunj te općinama; Velika Pisanica, Markušica, Gračac, Gvozd, Drenovci, Stara Gradiška, Kneževi Vinogradi, Ernestinovo, Barilović, Voćin, Okučani, Ružić, Promina, Sirač, Čačinci, Lasinja, Šodolovci, Erdut i Ervenik. Ukupna vrijednost nominiranih projekata u navedenih 25 jedinica lokalne samouprave iznosi 16,3 milijuna kuna. Uz potpisivanje Ugovora o dodijeli 25 poticaja u vrijednosti 5 milijuna kuna, navedene jedinice lokalne samouprave preostala sredstva osigurali su kroz proračun jedinica lokalne samouprave ili putem drugih izvora financiranja. Odabrani projekti odnose se na aktivnosti jedinica lokalne samouprave kroz koje se temeljem ovog Programa sufinanciraju troškovi obnove ili izgradnje objekata komunalne i socijalne infrastrukture te troškovi vezani uz uređenje i unapređenje stanovanja na područjima posebne državne skrbi. Državni tajnik Nikola Mažar, naglasio je da je cilj i svrha ovog Programa poticanje održivog povratka stanovništva na područjima posebne državne skrbi i to putem financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta i aktivnosti koje doprinose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja na prostoru obuhvata Programa, kao i stvaranju preduvjeta ostanka, povratka i naseljavanja područja posebne državne skrbi.

Pisane vijesti