Stambeno zbrinjavanje korisnika s liste prvenstva za 2014. godinu prema modelu - davanje u najam kuće ili stana u državnom vlasništvu

Sukladno članku 12a, stavku 6. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br.  86/06, 57/11, 51A/13 i 148/13), Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dostavio je uredima državne uprave u županijama podatke o raspoloživom i useljivom stambenom fondu u vlasništvu Republike Hrvatske. Dostavljeni popis imovine odnosi se na one korisnika s Liste prvenstva za 2014. godinu koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi po modelu davanjem u najam kuće ili stana u državnom vlasništvu. Popis raspoloživog i useljivog stambenog fonda u vlasništvu Republike Hrvatske možete vidjeti ovdje. Pravo na stambeno zbrinjavanje prema ovom modelu stambenog zbrinjavanja utvrđuje se  rješenjem ureda državne uprave u županiji, u skladu s listom prvenstva za 2014. godinu i raspoloživom i useljivom stambenom fondu u državnom vlasništvu.

Najave