OBJAVLJENE PRIVREMENE LISTE PRVENSTVA KORISNIKA STAMBENOG ZBRINJAVANJA ZA 2015. GODINU

Sukladno članku 12.a Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/0857/1151A/13,148/1376/14147/14 i 18/15) uredi državne uprave u županijama kao prvostupanjska tijela, utvrdili su liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi, za tekuću 2015. godinu. Liste prvenstva objavljene su i dostupne na internetskim stranicama i oglasnim pločama ureda državne uprave u županijama u kojima su podneseni zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, te vas ovim putem upućujemo da pronađete svoju poziciju na listama prvenstava. Objavljene liste prvenstva nisu izvršne. Sukladno članku 12. a stavku 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj  86/0857/1151A/13,148/1376/14147/14 i 18/15) na objavljene liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja prigovora u roku od petnaest dana od dana njihove objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči ureda državne uprave u županijama odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba, a izvršne liste moraju biti objavljene do 15. svibnja. Popis Ureda državne uprave u županijama:
 1. URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
 2. URED DRŽAVNE UPRAVE U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
 3. URED DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
 4. URED DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
 5. URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
 6. URED DRŽAVNE UPRAVE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
 7. URED DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI
 8. URED DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
 9. URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
 10. URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
 11. URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
 12. URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
 13. URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
 14. URED DRŽAVNE UPRAVE U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
 15. URED DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
 16. URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI


Najave