Popis raspoloživih i useljivih kuća i stanova za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam kuće ili stana u državnom vlasništvu za 2015. godinu