Odluka o odabiru - Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu kapitalne potpore za održivi povratak na području posebne državne skrbi u 2015. godini

Ovdje možete pogledati odluku o odabiru - Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu kapitalne potpore  za održivi povratak na području posebne državne skrbi u 2015. godini

Najave