Zapošljavanje u državnoj službi

Slobodna radna mjesta u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine popunjavaju se putem javnog natječaja ili internog oglasa. Postupak prijama u državnu službu provodi se sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Pravo na prijavu imaju svi državljani Republike Hrvatske koji udovoljavaju uvjetima raspisanog natječaja.

Javni natječaj obvezno se objavljuje u Narodnim novinama, internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i na ovoj internetskoj stranici.  

U ostalim slučajevima, prije raspisivanja javnog natječaja, slobodna radna mjesta mogu se popunjavati putem internog oglasa na koji se mogu javiti samo državni službenici. Stoga se interni oglas objavljuje samo na internetskoj stranici ovoga Ministarstva, na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i na oglasnoj ploči svih državnih tijela. Interni oglasi raspisuju se, u pravilu, za radna mjesta na kojima je potrebno višegodišnje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.

Državni službenici koji su zaposleni u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dužni su položiti državni stručni ispit pred Državnom ispitnom komisijom u Ministarstvu pravosuđa i uprave. Više informacija o polaganju državnog stručnog ispita pročitajte na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave