Otvoreni (strojno čitljivi) podaci

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Tijela javne vlasti u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/1385/15) objavljuju registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa. 

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija ("Narodne novine", broj 67/17) definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Otvorena dozvola omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije. 

Plan nabave MPGI za 2023. godinu

17.08.2023. | csv (102kb)

Plan nabave MPGI za 2022. godinu

01.12.2022. | csv (63kb)

Plan nabave MPGI za 2021. godinu

31.12.2021. | csv (51kb)

Plan nabave za 2020. godinu

24.09.2020. | csv (41kb)

Plan nabave za 2019. godinu

14.01.2020. | csv (44kb)

Plan nabave za 2018. godinu

30.11.2018. | csv (18kb)

Plan nabave za 2017. godinu

30.11.2018. | csv (6kb)

Plan nabave za 2016. godinu

30.11.2018. | csv (12kb)