16.11.2023. - Drugi javni poziv za dodjelu financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenog Romima

U cilju unaprjeđenja sustava prostornoga uređenja, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je Odluku o raspisivanju II. javnog poziva za dodjelu financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenog Romima za 2023. godinu.

Svrha je ovog poziva osigurati financijsku potporu za izradu prostornih planova, projektne i druge tehničke dokumentacije za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva u svrhu dodjele financijske potpore su jedinice lokalne samouprave koje prema Popisu stanovništva iz 2021. godine imaju više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine, pri čemu taj postotak čini najmanje 20 stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine koji žive u toj jedinici lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su izrada sljedeće dokumentacije:
  • prostorni planovi: urbanistički planovi uređenja (UPU)
  • projektno-tehnička dokumentacija: idejni projekt, glavni projekt, parcelacijski elaborat i druga tehnička dokumentacija za potrebe ishođenja akata za gradnju

Zahtjev se podnosi Ministarstvu na propisanom Obrascu prijave, putem adrese e-pošte: sektor.lokacijskih.dozvola.inves@mpgi.hr, najkasnije do 1. prosinca 2023. godine.
 
Dokumentacija uz prijavu: 
  • Obrazac prijave cjelovito popunjen te ovjeren potpisom i pečatom,
  • isti Obrazac u elektroničkom obliku,
  • Odluku JLS o pokretanju postupaka koji su predmet ovog javnog poziva (preslika), 
  • preslik Ugovora sa odabranim izvršiteljem ili preslik najpovoljnije odabrane ponude,
  • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.  

Financijska sredstva za prostorno uređenje predmetnih područja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu.
 
Javni poziv sa svim potrebnim informacijama dostupan je OVDJE a za eventualna pitanja i dodatne informacije dostupna je adresa e-pošte: sektor.lokacijskih.dozvola.inves@mpgi.hr.