29.11.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 23

 
 
Datum objave:
29.11.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine
Služba za razvoj aplikacija
- stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 480.)

Služba za registre i digitalnu arhivu
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 484.)

Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine 
Služba za praćenje stanja u prostoru i upravljanje sustavom digitalnih režima
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 494.)

Sektor za EU projekte digitalizacije
Služba za provedbu i ugovaranje EU projekata digitalizacije
- viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 505.)
- stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 506.)

Služba za praćenje provedbe EU projekata digitalizacije i izvještavanje
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 508.)
- viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 511.)

ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine
Služba za prostorne planove zaštićenih područja posebnih obilježja državne razine
- viši savjetnik - specijalist - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 519.)
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 521.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 7. prosinca 2023. neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 23 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 03.01.2024. - Poziv na testiranje i intervju - 09.01.2024.
Obustava ili poništenje:     04.04.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 15.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 480.)
15.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 484.)
15.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 505.)
15.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 506.)
15.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 508.)
15.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 511.)
25.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 494.)
08.04.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 521.)
Ishod postupka:   -