Ministar Bačić Splitsko-dalmatinskoj županiji predao na postupanje 562 predmeta

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u subotu je županu Splitsko-dalmatinske županije Blaženku Bobanu predao ukupno 562 predmeta državne imovine na raspolaganje i postupanje, a radi se o zemljištima, zgradama i poslovnim prostorima

Među 562 predmeta su 452 za koje su zahtjev podnijele fizičke i pravne osobe, kao i 110 predmeta koje traže lokalne zajednice. Radi se tek o trećini predmeta koji trebaju stići u najveću hrvatsku županiju.

"U Vladi smo ocijenili da će bolje, kvalitetnije, ažurnije, svrsishodnije se upravljati državnom imovinom na način da se ti poslovi spuste na razinu županija, velikih gradova, gradova sjedišta hrvatskih županija", rekao je ministar Bačić.

Umjesto s jednog mjesta u Zagrebu sada će se tim brojem predmeta raspolagati diljem Hrvatske u 46 upravnih odjela čime će se ubrzati postupanje, naglasio je potpredsjednik Vlade i Ministar Bačić.

"Nadam se da će županija opravdati ukazano povjerenje u korist županije, gradova ali i naših sugrađana jer se najprije radi o njima, a bilo da je riječ o njihovim pojedinačnim zahtjevima ili zahtjevima poduzetnika za raspolaganje ovom imovinom", izjavio je nakon primopredaje ministar Bačić.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban zahvalio je ministru što je Splitsko-dalmatinska županija među prvima kojoj su dodijeljeni ovi predmeti, navodeći kako je to decentralizacija. "Hvala potpredsjedniku na inicijativi i na projektu i veliko hvala na tome što ste nam omogućili da u ovako bitnoj stvari budemo prvi! Jednostavnom matematičkom formulom, ako je 20 županija i Grad Zagreb, u jednom trenutku rješavajući jedan predmet bit će riješen 21 predmet. Upravo toliko će vremenski bit ubrzano rješavanje ovih predmeta ako lokalne zajednice budu radile proaktivno", zaključio je Boban.

Podsjetimo, nakon što je novi Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske stupio na snagu početkom godine, predmeti upravljanja djelom državne imovine prebacuju se županijama i gradovima na daljnje rješavanje. Cilj novog zakonskog rješenja je omogućiti kvalitetnije upravljanje državnom imovinom kao i ubrzanje aktivacije neiskorištenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.

Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu postiže se kroz decentralizaciju upravljanja nekretninama prema županijama, gradovima sjedištima županija, velikim gradovima s preko 35.000 stanovnika, društvu Državne nekretnine d.o.o. i javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, a tijela će uz Ministarstvo, nekretninama u državnom vlasništvu upravljati u ime Republike Hrvatske.

Cilj je kroz decentralizaciju omogućiti brže i učinkovitije rješavanje imovinskopravnih odnosa na državnim nekretninama u svrhu realizacije infrastrukturnih i razvojnih projekata, a sve u cilju povećanja investicijskog potencijala i realizacije investicijskih projekata. Sredstva ostvarena od upravljanja nekretninama dijele se na način da Republici Hrvatskoj pripada 60% prihoda, županiji na čijem je području predmetna nekretnina 20%  te jedinci lokalne samouprave 20% prihoda.Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina