Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju pokretnina

Na temelju Odluke KLASA: 740-02/24-01/32, URBROJ: 531-05-4-24-1 od 24. siječnja 2024. godine i Odluke KLASA: 740-02/24-01/32, URBROJ: 531-05-4-24-3 od 30. siječnja 2024. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje
 

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju pokretnina

 
I. Republika Hrvatska prodaje slijedeće pokretnine:

Vozila koja se prodaju pojedinačno, prethodno registrirana u Republici Hrvatskoj:
 
R.br. Vozilo Broj šasije Godina proizvodnje Stanje putomjera
(u km)
1. Mazda 6, 2.0 CD TE JMZGY19T241139075 2003. 417.118 km
2. Volkswagen Passat 1.6 TDI Comfortline WVWZZZ3CZAE149889 2010. 321.521 km
3. Renault Laguna 1.8 RN VF1B56TKE15728544 1997. 323.027 km
4. Volkswagen Sharan  1.9. TDI GL WVWZZZ7MZVV001210 1996. 310.902 km
5. Volkswagen Passat  3.2 4Motion Highline WVWZZZ3CZ6P217289 2006. 227.173 km
6. Seat Ibiza 1.9 TDI VSSZZZ6LZ4R168362 2004. 389.029 km
7. Škoda Octavia 1.6. LX TMBDJ11UXY2364917 2000. 355.310 km

Vozila koja se prodaju pojedinačno, prethodno registrirana na području Europske Unije:
 
R.br. Vozilo Broj šasije Godina proizvodnje Stanje putomjera
 (u km)
8. Volkswagen Passat 1.9 TDI Highline WVWZZZ3CZ8E139199 2007. 294.977 km
9. Renault Laguna  1.9 dCi VF1KGEVB637374565 2007. 218.401 km
10. Opel Meriva 1.6 Essentia W0L0XCE7554251962 2005. 234.899 km
11. Chrysler Voyager 3.3. LX 1C8GYB3R33Y504186 2002. 206.457 km
12. Citroen C- Crosser 2.2 Hdi VF7VU4HK8CU900848 2012. 290.742 km
13. Seat Alhambra 1.9 TDI Stella VSSZZZ7MZ3V503922 2002. 396.659 km
14. Škoda Fabia 1.9 SDI TMBPF46YX13219999 2001. 285.987 km

Vozila koja se prodaju pojedinačno, prethodno registrirana izvan područja Europske Unije:
 
15. Volkswagen Golf 1.6. FSI Trendline WVWZZZ1KZ4W024549 2003. 298.947 km
16. Mercedes klasa E 270 CDI Elegance WDB2110161A408717 2003. Nepoznato
17. Mercedes klasa C, 220 CDI Avantgarde WDB2030061A083379 2000. 398.399 km
18. Renault Scenic 1.5 dCi Expression VF1JZ0B0643475647 2010. 292.189 km
19. Lancia Pedra 2.2 JTD Emblema ZLA17900013243406 2005. 319.688 km
20. Renault Premium VF624GPA000048315 2011. Nepoznato

Plovila koja se prodaju pojedinačno, prethodno registrirana u Republici Hrvatskoj:
 
R.br. Plovilo Serijski broj trupa Godina proizvodnje Broj radnih sati
22. Motorna brodica BAT 745 ARCTIC IT-TABAR019J809 2009. Nepoznat broj radnih sati
23. Motorna brodica ZAR 57 WD IT-FOR-ZL222L910 2010. Nepoznat broj radnih sati


II. Početne cijene u javnom natječaju za pokretnine iz točke I. ovog Poziva su:

Vozila koja se prodaju pojedinačno, prethodno registrirana u Republici Hrvatskoj:

 
R.br. Vozilo Početna cijena u EUR Trošak procjene u EUR Jamčevina u EUR
1. Mazda 6, 2.0 CD TE 191,10 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
2. Volkswagen Passat 1.6 TDI Comfortline 200,20 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
3. Renault Laguna 1.8 RN 174,20 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
4. Volkswagen Sharan  1.9. TDI GL 215,67 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
5. Volkswagen Passat  3.2 4Motion Highline 309,16 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
6. Seat Ibiza 1.9 TDI 157,30 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
7. Škoda Octavia 1.6. LX 166,40 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR

Vozila koja se prodaju pojedinačno, prethodno registrirana na području Europske Unije:
 
8. Volkswagen Passat 1.9 TDI Highline 192,01 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
9. Renault Laguna  1.9 dCi 199,55 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
10. Opel Meriva 1.6 Essentia 178,75 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
11. Chrysler Voyager 3.3. LX 267,80 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
12. Citroen C- Crosser 2.2 Hdi 473,39 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
13. Seat Alhambra 1.9 TDI Stella 217.88 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
14. Škoda Fabia 1.9 SDI 156,78 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR

Vozila koja se prodaju pojedinačno, prethodno registrirana izvan područja Europske Unije:
 
15. Volkswagen Golf 1.6. FSI Trendline 178,88 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
16. Mercedes klasa E 270 CDI Elegance 206,70 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
17. Mercedes klasa C, 220 CDI Avantgarde 201.50 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
18. Renault Scenic 1.5 dCi Expression 360,94 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
19. Lancia Pedra 2.2 JTD Emblema 222,04 EUR 53,09 EUR 50,00 EUR
20. Renault Premium 4.369,13 EUR 90,75 EUR 500,00 EUR

Plovila koja se prodaju pojedinačno, prethodno registrirana u Republici Hrvatskoj:
 
22. Motorna brodica BAT 745 ARCTIC 7.000,00 EUR 562,50 EUR 800,00 EUR
23. Motorna brodica ZAR 57 WD 20.000,00 EUR 562,50 EUR 2.100,00 EUR

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je oslobođeno obveze obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost temeljem članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) budući se radi o isporukama dobara koje spadaju u djelokrug rada državnog tijela prema posebnim propisima te stoga kupac vozila iz točke I. ove Odluke nema pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost.
 
Kupci vozila iz točke I. ove Odluke, osim kupoprodajne cijene, snose i troškove procjene vrijednosti vozila koji su navedeni u prethodnom stavku.
 
Vozila pod rednim brojevima 2. i 8. u slučaju registracije potrebno je vratiti u prvobitno ispravno stanje.
 
Kupci vozila iz točke I. ove Odluke pod rednim brojem 15.,16.,17.,18.,19. i 20. u slučaju registracije dužni su nadležnoj Carinskoj upravi izvršiti prijavu kupnje vozila radi obračuna i plaćanja uvoznih davanja (carina i porez na dodanu vrijednost) i eventualnih troškova posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.
 
Kupci vozila iz točke I. ove Odluke pod rednim brojem 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., u slučaju registracije dužni su nadležnoj Carinskoj upravi izvršiti prijavu kupnje vozila radi obračuna i plaćanja troškova posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  7. ožujka 2024. godine do 10:00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Novska ulica bb, 7. ožujka 2024. godine u 11:00 sati, a na javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.
 
Sva vozila se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO" što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.
 
Vozila se mogu pogledati 21. veljače 2024. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Novska ulica bb, vozila pod rednim brojem 20. se može pogledati 21. veljače 2024. godine u vremenu od 10:30 do 11:00 sati na graničnom prijelazu Tovarnik, dok se plovila pod rednim brojem 22. i 23. mogu pogledati 22. veljače 2024. godine u vremenu od 10:30 do 11:30 sati u Biogradu na Moru, na adresi Bukovačka 17. Sve dodatne informacije vezane uz javni natječaj mogu se dobiti na telefon 01/6448844 ili na e-mail: prodaja.pokretnina@mpgi.hr.
 

PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pokretninu zasebno u zatvorenoj omotnici, odnosno za skupinu vozila zasebno u zatvorenoj omotnici. Ukoliko ponuditelj podnosi ponude za više zasebnih pokretnina može dostaviti dokaze o sposobnosti ponuditelja u jednom primjerku, no za svaku pokretninu mora dostaviti zasebnu ponudu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je pokretnina, odnosno skupina vozila u oglasu navedeno uz upozorenje „Ponuda za kupnju pokretnina - ne otvarati“. Ukoliko ponuditelj podnosi više zasebnih ponuda u istoj omotnici, na omotnici je dužan naznačiti redne brojeve pokretnina za koje podnosi ponude.
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i  državne imovine na adresi: Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb u roku 30 dana od objave javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju pokretnina.
 
Kao dan predaje ponuda smatra se dan zaprimanja ponuda u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon isteka roka za predaju ponuda otvorit će se, ali se smatraju zakašnjelima i neće se razmatrati te se trajno zadržavaju i neće biti vraćene ponuditelju.
 

UVJETI NATJEČAJA
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je dostavio valjanu ponudu te ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene i izražena u EUR, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 

Nevaljanim ponudama smatraju se:

-ponude koje nisu u skladu s Javnim pozivom
-ponude koje nisu u skladu s člankom VII. Odluke o pokretanju postupka prodaje vozila javnim natječajem putem javnog prikupljanja ponuda.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu pokretninu, odnosno istu skupinu vozila valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuda za skupinu vozila mora sadržavati ponuđenu cijenu za svako pojedinačno vozilo koja mora biti veća od početne cijene i izražena u EUR, te ukupan zbroj ponuđenih cijena.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem za skupinu vozila smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu ukupnu cijenu za skupinu vozila.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo odustati od prodaje vozila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga.
 
U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje vozila izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratiti će jamčevinu u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti uplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene na račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a vozilo može preuzeti tek po uplati istog. U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.
 

SADRŽAJ PONUDE
 

Ponuda koju ponuditelj dostavlja mora sadržavati:

  • kupoprodajnu cijenu u EUR koja mora biti viša od početne cijene (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati),
  • podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
  • osobni identifikacijski broj (OIB),
  • naziv banke i broj računa ponuditelja u IBAN konstrukciji za povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude,
  • ponuditelj je dužan priložiti izvornik ili ovjerenu presliku Potvrde nadležne porezne uprave o stanju duga kao dokaz urednog plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranja koja ne smije biti starija od dana objave javnog poziva
  • fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice
  • pravne osobe dužne su priložiti izvadak iz sudskog registra
  • obrtnici su dužni priložiti izvadak iz Obrtnog registra
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu navedenom u tablici pod točkom III., na žiro račun Državnog proračuna, stavka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB PLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti redni broj vozila za koji se uplaćuje jamčevina, odnosno ako se uplaćuje za više vozila, redne brojeve svih vozila.