Vlada donijela odluke o darivanju nekretninama vjerskim zajednicama za potrebe obavljanja službi i obrazovne svrhe

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila četiri odluke o darovanju nekretnina vjerskim zajednicama u svrhu obavljanja službe temeljem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prva odluka koju je Vlada usvojila, a odnosi se darovanje nekretnina, jesu nekretnine na Hvaru na kojoj se nalaze župna kuća i dvor, zvonareva kuća i dvor, prostorije za vjeronauk i vrt koje koristi Hvarska nadbiskupija kao pravni sljednik crkvene zaklade „Pia Fondazione Skakoc Hvar koje je izgradila 1837. godine za odgoj i financiranje katoličkog klera. Na navedenoj nekretnini od 2009. godine kao vlasnik upisana je RH nakon završetka upravnog predmeta koji se pred Splitsko-dalmatinskoj županiji vodio po Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Vrijednost navedenih nekretnina je 4.029.000,00 eura.
 
Druga točka odnosi se na darovanje nekretnina u k.o. Granešina Hrvatskoj kapucinskoj provinciji sv. Leopolda Bogdana Mandića na kojoj je izgrađena crkva i samostan te pripadajući pomoćni objekt ukupne površine 8332 četvornih metara čija je procijenjena vrijednost 171.498,10 eura. S obzirom na obveze koje je RH preuzela temeljem međunarodnih ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, iznos vrijednosti darovanih nekretnina Hrvatskoj kapucinskoj provinciji Sv. Leopolda Bogdana Mandića, uračunat će se u naknadu za oduzeta dobra koja nije moguće vratiti pravnim osobama Katoličke Crkve.
 
Treća usvojena odluka odnosi se na darovanje nekretnina u Zagrebu Srpskom privrednom društvu „Privrednik“ koji se koriste u svrhu provedbe projekta „Razvoj i jačanje kapaciteta srpske zajednice u Hrvatskoj kroz stipendiranje talentiranih učenika i studenata slabijih materijalnih mogućnosti“.  Radi se o nekretninama u Preradovićevoj ulici 18 u Zagrebu čiji je RH suvlasnik i koje navedena udruga koristi u obrazovne svrhe i druge aktivnosti usmjerene na dugoročnu i održivu uključenost pripadnika nacionalnih manjina u društvo. Republika Hrvatska udruzi daruje 12 suvlasničkih udjela ukupne površine 2.283,2 četvornih metara čija je procijenjena tržišna vrijednost 3.097.000,00 eura.
 
Posljednja odluka koja se odnosi na raspolaganje nekretninama nalazi se na području Vodnjana, k.o. Peroj, ukupne površine 50.950 četvornih metara na kojoj se predviđa izgradnja međunarodnog kampa za djecu okvirne površine 22.600 četvornih metara. Navedena nekretnina daje se na raspolaganje Židovskoj općini Zagreb. Radi uređenja međusobnih odnosa glede zahtjeva za povrat oduzete imovine, od Općine će se zatražiti da se u ugovoru o darovanju izričito odrekne svih potraživanja koje ima s navedenog naslova.
 
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila i amandman saborskog zastupnika na prijedlog zakona kojim se rješava problematika zaštićenih najmoprimaca (članak 28. stavak 1. Konačnog prijedloga zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr.).

Amandman se odnosi na najam stana u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno na uvjet da se bivšem zaštićenom najmoprimcu u najam dade odgovarajući stan „…koji se u smislu lokacije, nalazi što je moguće bliže stanu iz kojeg se bivši zaštićeni najmoprimac seli“.


 

Stranica | Informacija | Državna imovina