Početno stanje koeficijenata za prilagodbu troškovne vrijednosti obiteljskih kuća

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je projekt „Početno stanje koeficijenata za prilagodbu troškovne vrijednosti samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu na području Republike Hrvatske, sa stanjem na dan 01.01.2023.“ kojim su utvrđeni koeficijenti prilagodbe troškovne vrijednosti nekretnina na tržišnu vrijednost.

Navedene koeficijente objavilo je u istoimenoj publikaciji koja je dostupna na poveznici.
 
Koeficijenti za prilagodbu definirani su kao oni koji se izvode iz odnosa prikladnih kupoprodajnih cijena i izračunanih vrijednosti istih nekretnina, a obuhvaćaju koeficijente za prilagodbu troškovne vrijednosti i koeficijente za prilagodbu prava građenja.
 
Publikacija navodi svrhu i područje primjene, upute o korištenju podataka koeficijenata za prilagodbu troškovne vrijednosti te ih grafički prikazuje ovisno o vrijednosti zemljišta za područja županija, Grada Zagreba i velikoga grada - ukupno 45 administrativnih područja. Time je omogućeno transparentno i jednostavno korištenje podataka za potrebe procjena vrijednosti nekretnina samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu.
 
Početno stanje koeficijenta mjerodavno je u primjeni procjene vrijednosti samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu ako se pri troškovnoj metodi koriste postupci, izvori i parametri navedeni u dokumentu. Primjerice, za normalne troškove gradnje koriste se podaci iz Standardne kalkulacije radova u visokogradnji.
 
Primjena troškovne metode za procjenu vrijednosti samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu bez primjene koeficijenata za prilagodbu troškovne vrijednosti nije moguća.
 
„Početno stanje koeficijenata za prilagodbu troškovne vrijednosti samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu na području Republike Hrvatske, sa stanjem na dan 01.01.2023.“ izrađeno je temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina i Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina čime su osigurani nužni podaci u svrhu procjene vrijednosti samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu.
 
Projekt izrade sufinanciran je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u okviru projekta „Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) i njegovi moduli“ (KK.02.2.1.01.0020).  
 
Prilikom korištenja publikacije „Početno stanje koeficijenata za prilagodbu troškovne vrijednosti samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu na području Republike Hrvatske, sa stanjem na dan 01.01.2023.“, potrebno je navesti izvor podataka u procjembenom elaboratu te priložiti stranicu s mjerodavnim grafikonom za očitanje koeficijenta.
 
Podsjetimo da Ministarstvo kontinuirano unaprjeđuje i dorađuje sustav eNekretnine novim funkcionalnostima u cilju transparentnijeg i pouzdanijeg korištenja podataka od strane ovlaštenih korisnika, čime se doprinosi većoj kvaliteti procjena vrijednosti nekretnina i transparentnosti tržišta nekretnina.
 
Sustav eNekretnine jedan je od 17 modula (aplikacija) Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) koji razvija i održava Ministarstvo. Njime se omogućuje pregled ostvarenog prometa nekretnina i vrijednosnih podloga nekretnina, i to posredstvom zbirke kupoprodajnih cijena (ZKC) i plana približnih vrijednosti (PPV). Aplikacijom se provodi upravljanje podacima koji su nužni pri postupku procjene vrijednosti nekretnina, ali i za pripremu godišnjeg pregleda tržišta nekretnina Republike Hrvatske (objavljuje Ministarstvo svake godine), te izradu godišnjih izvješća o tržištu nekretnina (objavljuju upravna tijela županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada za svoje područje nadležnosti). Modul eNekretnine omogućava izradu brojnih analiza vezanih za tržište nekretnina, izradu i objavu planova približnih vrijednosti zemljišta, a u skoroj budućnosti i planova približnih vrijednosti stanova/apartmana za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Uz indeksne nizove i koeficijente za prilagodbu troškovne vrijednosti tržišnoj vrijednosti, planirana je izvedba i lokalnih kamatnih stopa čime će se kompletirati nužni podaci za izradu procjena.  
 
U daljnjem procesu razvoja sustava eNekretnine u planu je implementiranje i korištenje podataka iz sustava ISPU lokator, eDozvola, eCertifikata, eKataloga i ePlanova te uvođenje katastra zgrada, infrastrukture s aplikativnim umrežavanjem i digitalnim razvojem za sustavno korištenje u daljnjim planiranjima, projektima, investicijama na području tržišta nekretnina i procjene vrijednosti nekretnina.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

Pisane vijesti | Informacija | Procjena vrijednosti nekretnina