Informacije o planovima u izradi

Odluke o izradi prostornih planova

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 - članci 86.-89., 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), nositelj izrade prostornog plana dužan je obavijestiti javnost o izradi prostornog plana (izradi novog plana, njegovih izmjena i/ili dopuna, odnosno zasebno stavljanje izvan snage) i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Obavijesti o izradi prostornog plana dostavljaju se u roku od osam dana od objave u službenom glasniku. Odluke o izradi dostavljaju se na adresu elektroničke pošte: odluke-o-izradi@mpgi.hr
 

Objave javnih rasprava

VAŽNO! 18.03.2020. - Održavanje javnog izlaganja u postupku javne rasprave na prijedlog prostornog plana - očitovanje Udruzi hrvatskih urbanista 

VAŽNO! 20.03.2020. - Naputak Ministarstva o održavanju javnih rasprava i javnih izlaganja u postupku donošenja prostornih planova 

VAŽNO! 25.06.2020. - ​Grad Poreč, postupak izrade i donošenja prostornog plana u vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid-19

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/1365/17, 114/18, 39/19, 98/19), nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana.

Obavijest o javnoj raspravi dostavlja se kako je propisano čl. 96. ZPU-a prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte: web@mpgi.hr
 

Izvješća o javnim raspravama

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 - članak 102. stavak 3., 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), nositelj izrade prostornog plana dužan je izvješće o javnoj raspravi objaviti i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.
 

VAŽNO! 26.7.2018. - Uputa Agencije za zaštitu osobnih podataka vezana uz obradu osobnih podataka u izvješćima o javnim raspravama


Izvješće o javnoj raspravi (max. 6 MB), dostavlja se na adresu elektroničke pošte: web@mpgi.hr