Prostorni plan PP Telašćica

knjiga II Obvezni prilozi

30.11.2018. | pdf (8187kb)

Grafički dio - infrastrukturni sustavi

30.11.2018. | jpg (5421kb)

Grafički dio - zonacija parka

30.11.2018. | jpg (6160kb)

Grafički dio - sustav posjećivanja

30.11.2018. | jpg (5310kb)