Program URBACT III objavio 1. poziv za dostavu projektnih prijedloga

Datum završetka natječaja: 16.06.2015. do 15h

Datum objave: 30.03.2015.
Datum završetka natječaja: 16.06.2015. do 15h
Odobravanje projekata: 11.09.2015.
 
Kratak opis natječaja: Program međuregionalne suradnje URBACT III se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Program podupire suradnju svih država članica EU te Norveške i Švicarske u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Cilj projekata je izgradnja kapaciteta u gradovima koji izrađuju ili provode integrirane strategije (odnosno akcijske planove) održivog urbanog razvoja. Kroz Mreže za planiranje aktivnosti (Action planning networks) gradovi razmjenjuju svoja iskustva, probleme i svoja rješenja te pronalaze nove ideje kako bi riješili određeni problem u području održivog urbanog razvoja.
 
 
Prihvatljiva tematska područja:

70% sredstava koja su namijenjena razmjeni znanja i iskustava projektnih partnera, biti će u području tematskih ciljeva:
 
  1. jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacije
  2. podrška prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima
  3. očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
  4. promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
  5. promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svih oblika diskriminacije

Ostalih 30% sredstava je namijenjeno ostalim područjima.
 
Prihvatljivi prijavitelji:

Projekti se provode u dvije faze, a prijavitelji mogu biti gradovi i općine.

U drugoj fazi projekta mogu se još uključiti:
 
  • nacionalna i regionalna tijela vlasti,
  • sveučilišta i istraživačke institucije,
  • ustanove i trgovačka društva čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su u njihovom potpunom ili djelomičnom vlasništvu te su odgovorne za urbana pitanja.

Svi ostali zainteresirani dionici mogu se uključiti kao članovi lokalnih grupa podrške koje razvijaju strateški dokument (odnosno akcijske planove) održivog urbanog razvoja. Više o radu lokalne grupe podrške pročitajte ovdje
 
Iznos: Maksimalna vrijednost projekata u prvoj fazi je 100.000 €, a ukupna vrijednost projekta u prvoj i drugoj fazi iznosi 600.000-750.000 € (ovisi o broju aktivnosti koje će mreža provoditi tijekom projekta).
 
Stopa sufinanciranja: za projektne partnere iz Hrvatske sufinanciranje iznosi do 85%
 
Dokumentacija u privitku i informacije:
 
1. Poziv za dostavu projektnih prijedloga za Mreže za planiranje aktivnosti (Action planning networks): 
 
 
 

UPITI:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb
tel: 01 3782 159
e-pošta: urbact@mgipu.hr
 
Program URBACT III
e-pošta: r.barbato@urbact.eu
 
 
 Pisane vijesti | Informacija | Međunarodna suradnja