ESPON – objavljen treći rok za dostavu prijedloga ciljanih analiza (Targeted Analyses)

U sklopu programa ESPON objavljen je poziv na dostavu prijedloga za provedbu ciljanih analiza (ESPON Targeted Analyses). Poziv je upućen nacionalnim, regionalnim i lokalnim kreatorima politika da predlože provedbu ciljane analize čiji rezultati će poslužiti kreiranju određenih politika. Prijedlozi se mogu dostaviti do 29. ožujka 2024. godine.

Poziv je namijenjen nacionalnim, regionalnim i lokalnim kreatorima politika koji mogu predložiti provedbu ciljane analize čiji rezultati će poslužiti kreiranju određenih politika (izradu zakonskih prijedloga, strateških, planskih, programskih ili drugih dokumenata javnih politika). Općenito, ESPON će putem javne nabave osigurati ugovaranje stručnih provoditelja odabranih ciljanih analiza, usmjeravati ih i pratiti njihovu provedbu i kvalitetu rezultata. Prijedlozi potrebnih ciljanih analiza dostavljaju se ESPON EGTC-u (European Grouping on Territorial Cooperation) ispunjavanjem obrasca za digitalnu prijavu.
 
Prijedloge mogu podnijeti skupine dionika koje dijele zajedničku analitičku potrebu, kao i pojedinačni dionici. U usmjeravanje ciljane analize moguće je uključiti i relevantne krovne organizacije na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.
 
Svaki od prijedloga treba se odnositi na jedan od osam usvojenih tematskih akcijskih planova (TAP-ova):
   
Prijedlozi za ESPON ciljane analize mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku. ESPON EGTC dvaput godišnje ocjenjuje sve prijedloge zaprimljene do određenih krajnjih rokova. Prvi rok je bio 24. veljače 2023. godine, drugi rok je bio 23. lipnja 2023. godine, a sljedeći rok za podnošenje prijedloga je 29. ožujka 2024. godine.
 
Kriteriji prihvatljivosti i odabira navedeni su u Vodiču za prijavitelje.
Ukoliko pojedini prijedlog nije odabran, moguće ga je uz doradu ponovno prijaviti.
 
Ovdje možete pronaći projekte odobrene u prethodna dva roka i određene primjere ciljanih analiza iz programa ESPON 2020.
 
Sve eventualne upite možete poslati e-poštom na adresu: application@espon.eu.
 
Molimo da kratku informaciju o podnesenom prijedlogu dostavite na adresu: ESPON.kontakt.tocka@mpgi.hr.

Pisane vijesti | Informacija | Međunarodna suradnja