Postupanje građevinske inspekcije u Novalji

Povodom predstavke g. Krešimira Peranića iz Rijeke upućenoj građevinskoj inspekciji ovoga Ministarstva, obavljen je danas, 20. listopada 2017. godine inspekcijski nadzor izvođenja građevinskih radova na lokaciji u ulici Brajda u Staroj Novalji, koja je  susjedna čestica zgrade na  k.č. 158/4. k.o. Novalja, u vlasništvu gđe Šimice Peranić iz Stare Novalje.

U nadzoru je utvrđeno da se radovi uklanjanja postojeće građevine izvode protivno odredbama Zakona o gradnji, te je obustavljeno daljnje uklanjanje, a gradilište zatvoreno službenim znakom i ograđeno trakom građevinske inspekcije.

Vezano za navode iz predstavke da je investitor građevinskih radova Nikolina Nežić, glavna tajnica ovoga Ministarstva, napominje se da je za sada utvrđeno da su Nikolina Nežić i njena sestra Iva Nežić Schwob iz Njemačke suvlasnice katastarske čestice na kojoj se izvode radovi. Inspekcijski postupak je u tijeku, te će se u daljnjem postupanju utvrditi sve točne činjenice koje su bitne za postupanje i odluke građevinske inspekcije.

Inače, jučer, odmah po saznanju za navedeni događaj i s obzirom na njezinu osobnu uključenost od gđe Nežić nadležni u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja zatražili su pisano očitovanje o njezinoj ulozi i saznanjima o cijelom slučaju.

Ministar Predrag Štromar upoznat je sa slučajem te je izjavio kako će građevinska inspekcija odraditi postupak u okviru zakonskih ovlasti. 'S ovom prijavom postupa se kao i u svim ostalim slučajevima do sada, neovisno o tome je li riječ o djelatnici Ministarstva ili bilo kojem drugom građaninu. Ukoliko se utvrdi povreda zakona prekršitelj mora snositi sankcije, jer iznimke nema za nikoga i zakon se mora poštovati jednako za sve', naglasio je ministar Štromar.Pisane vijesti | Informacija | Građevinska inspekcija