Na 77. sjednici Vlade prihvaćeni novi propisi

Na 77. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 24. siječnja 2018. godine prihvaćeni su Nacrt konačnog prijedloga zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (EU) i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (EU). 

Obrazlažući Konačni prijedlog zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar rekao je da se njime otklanjaju određene administrativne prepreke sadržane u važećem Zakonu te se iste usklađuju sa zakonodavstvom država članica Europske unije.
 
Potpredsjednik Vlade pojasnio je da se predloženim zakonom utvrđuju odgovorne osobe i suradnici koji u različitim svojstvima pod utvrđenim uvjetima mogu obavljati stručne geodetske poslove te se izjednačavaju pravila za obavljanje stručnih geodetskih poslova od strane stranih osoba, tako da one mogu slobodno obavljati stručne geodetske poslove i djelatnosti u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i fizičke i pravne osobe nastanjene u Republici Hrvatskoj.
 
Raspravljen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, kojim se u potpunosti usklađuje temeljni Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka s odredbama Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE).
 
Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar kazao je da se predloženim zakonom uređuju opisi tema prostornih podataka (Skupina I, II i III), čime se osigurava jednoznačnost tumačenja na razini Europske unije, preciznije se definira Registar NIPP-a kao i njegov sadržaj te se detaljnije razrađuju ograničenja pristupa prostornim podacima putem mrežnih usluga.


Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje