Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske - temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru

U Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu svečano je predstavljena Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske. Auditoriju su se obratili potpredsjednik Vlade RH i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj mr.sc. Irena Matković, potpredsjednik HAZU-a akademik Velimir Neidhardt te drugi uvaženi govornici. Skup su organizirali Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao nositelj izrade Strategije i Hrvatski zavod za prostorni razvoj kao stručni izrađivač.
 
U svom govoru potpredsjednik Vlade, ministar Štromar je kazao kako je Strategija važna jer je usmjerena na čitav nacionalni teritorij,  uvažava sve sektorske politike i daje im prostornu dimenziju. Ne manje važno je i njeno uvažavanje međunarodnog konteksta, kao primjerice kroz inicijative Vijeća Europe te s posebnim uvažavanjem politika Europske unije, što se naravno intenziviralo nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.
 

"Uvjeren sam da će i ova Strategija, jednako kao i prethodna Strategija iz 1997. godine, postati osnova daljnjeg razvoja državnog teritorija i doprinijeti teritorijalnoj koheziji, ali i očuvanju nacionalnog prostornog resursa, jer prostor je ograničen i potrošiv i stoga od neizmjerne važnosti. Prostornim planiranjem pomiruju se trenutni zahtjevi i interesi te istovremeno čuva prostor i osigurava budući razvoj." - kazao je Štromar.

Ministrica Žalac u svom je govoru rekla kako Hrvatska u 26 godina svoje samostalnosti i suverenosti nikada nije imala sveobuhvatan pristup razvoju, a koji je nužan za dugoročno planiranje razvoja te da je donošenjem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem, upostavljen pravni okvir za srednjoročno i dugoročno planiranje i praćenje učinaka javnih politika te dodala "Vlada ulaže znatne napore u sveopći razvoj Hrvatske. Znamo da su razvojni potencijali naše zemlje i te kako veliki i da uvijek mogu biti bolje i učinkovitije iskorišteni, na dobrobit građana i za povećanje kvalitete življenja. Naša vizija i cilj svakako su ujednačeni regionalni razvoj Hrvatske, rast gospodarstva, izgradnja infrastrukture, nova radna mjesta i zapošljavanje te socijalna uključenost", istaknula je Žalac.

Ravnateljica Matković je rekla da Strategija donosi opći stav o hrvatskom prostoru u smislu orijentacija prema svom onom prostoru koji smo ili potrošili i danas ga više ne koristimo ili prema sanaciji degradiranih dijelova prostora. "Prije svega mislimo na silne kvadrate napuštenih prostora u našim gradovima, enklave nezakonite gradnje koje treba planski sanirati, na neodgovorno potrošene dijelove prostora od kamenoloma do deponija koje je potrebno sanirati", istaknula je. Zaključila je kako aktualni demografski trenutak ne daje opravdanja za neka velika širenja građevinskog područja, bez zaista jasnog programa koji je utemeljen i dokazan. Kazala je i da Strategija daje sva usmjerenja za razvoj prometnih i energetskih sustava.

Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske donio je Hrvatski sabor na 5. sjednici održanoj 13. listopada 2017. godine. U cilju uravnoteženog i održivog razvoja, podizanja kvalitete života i ublažavanja negativnih demografskih procesa, postavke koncepcije prostornog razvoja su: 

  • afirmacija policentričnosti,
  • ublažavanje tempa depopulacije najugroženijih područja,
  • očuvanje identiteta hrvatskog prostora,
  • korištenje prednosti geoprometnog položaja,
  • održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava,
  • povezivanje s europskim prostorom,
  • integrirani pristup prostornom uređenju i
  • aktivna prilagodba dinamici promjena

Cilj promocije bio je objasniti ulogu Strategije prostornog razvoja u budućem razvoju nacionalnog prostora, njenom odnosu s ostalim strateškim dokumentima te odnosu prema važećim europskim, regionalnim i globalnim razvojnim politikama. Pored toga, dan je pregled aktivnosti i usmjerenja za provedbu koji su ujedno njen najvažniji dio i predstavljaju pogled u budućnost.     

Strategija prostornog razvoja Republike HrvatskeStranica | Informacija | Prostorno uređenje