Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova i Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zastupnici Hrvatskoga sabora na današnjoj su sjednici donijeli Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova i Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova postiže se ravnoteža između suprotstavljenih interesa najmodavaca i najmoprimaca. Vlasnici stanova (najmodavci) dobivaju točan dan kada mogu u potpunosti slobodno raspolagati svojom nekretninom, a do tada im se postupno povećava zaštićena najamnina, smanjujući jaz u odnosu na tržišnu. Taj datum bit će 1. rujna 2023. godine. Zaštićeni podstanari pored pet godina zadržavanja statusa zaštićenog najmoprimca dobivaju i državnu subvenciju pri plaćanju tržišne najamnine nakon isteka postojećeg statusa, u trajanju dodatnih pet godina. Također, zaštićeni najmoprimci imat će pravo prvokupa stanova u vlasništvu države i jedinica lokalne samouprave, prvenstvo pri kupnji stanova iz programa POS-a, prvenstvo pri najmu POS stanova, prvenstvo pri subvencioniranju stambenih kredita te prednost prijema u domovima za starije i nemoćne.

'Ušli smo i po tom pitanju u 21. stoljeće u kojem je pravo na privatnu imovinu jedno od temeljnih ljudskih prava. Konačno su vlasnici dobili datum kad će u potpunosti  slobodno moći raspolagati svojom imovinom, a ostavili smo dovoljno vremena i zakonskih mogućnosti da pomognemo svima kojima će pomoć države u rješavanju krova nad glavom biti potrebna. Pozivam sve najmoprimce koji imaju potrebu da im država pomogne u rješavanju njihovog stambenog pitanja da se po objavi poziva prijave kako bismo mogli krenuti rješavati svaki pojedini slučaj. Država će brinuti o svim potrebnima ali svojim novcem, a ne privatnom imovinom građana', izjavio je ministar Predrag Štromar.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu  

Donesen je i Zakon o komunalnom gospodarstvu kojim se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje infrastrukture, plaćanje doprinosa i naknada, održavanje reda i druga značajna pitanja
 
Trenutno važeći Zakon o komunalnom gospodarstvu donijet je 1995. godine i do sada se mijenjao 18 puta, a u šest slučajeva drugim zakonima. Današnjim donošenjem Zakona uspostavit će se sustav komunalnog gospodarstva usklađen sa zakonima koji uređuju pitanja opskrbe vodom i odvodnjom, gospodarenje otpadom, pogrebničkim djelatnostima, koncesijama, prostornim uređenjem i javnom nabavom.
 
Zakon će, urediti pojedine institute, odnosno pitanja uz načela i pitanja građenja i održavanja komunalne infrastrukture i organizacijske oblike u kojima se obavljaju komunalne djelatnosti i pitanja vezana uz obavljanje tih djelatnosti te pitanja komunalnog doprinosa i naknade.
 
Nadalje, osigurat će se normativni uvjeti za poboljšanje provedbe komunalnog reda na području jedinica lokalne samouprave te će se omogućiti jednostavno i brzo evidentiranje u katastru i upis u zemljišne knjige komunalne infrastrukture izgrađene do stupanja ovog zakona na snagu.
 
U ovom zakonu, održavanje dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje brisano je kao komunalna djelatnost, obavljanje dimnjačarskih poslova i održavanje građevina za odvodnju oborisnoh voda određeno je kao komunalna djelatnost, a propisno je da komunalni doprinos ne plaća jedinica lokalne samouprave na svom području te da se isti ne plaća za građenje i ozakonjenje vatrogasnih domova, vojnih građevina, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture, nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova te sportskih i dječjih igrališta.

Konačni prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvuPisane vijesti | Informacija