Održana peta provedbena radionica u okviru Poziva 4c1.4

U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je peta provedbena radionica za prijavitelje u okviru ovoga Poziva. Nakon uvodnog govora predstavnice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, predstavnici FZOEU održali su Prezentaciju „Provedba ugovora sufinanciranih bespovratnim EU sredstvima za period 2014.-2020“. U prezentaciji je težište na ključnim koracima u provedbi projekta s naglaskom na plan nabave i provjeru nabave, kao i načela upravljanja EU sufinanciranim projektima, budući da je cilj  provedbenih radionica, skrenuti pažnju korisnika na nepravilnosti kroz čitavo razdoblje provedbe projekta koje mogu rezultirati financijskim korekcijama. Nepravilnosti se najčešće odnose na provedbu postupaka javne/bagatelne nabave, zatim neusklađenosti aktivnosti projekta  i glavnih proračunskih aktivnosti odobrenih Ugovorom ili pak na naknadno utvrđene aktivnosti provedbe neusklađene s uvjetima Poziva.

Predstavnica HBOR-a predstavila je mogućnost kreditiranja kroz Prezentaciju „ESIF krediti za energetsku učinkovitost“. 

Napominjemo da se radionice u okviru Poziva 4c1.4 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' održavaju od početka godine. Za potencijalne prijavitelje održano je do sada 9 informativnih radionica, a  za korisnike u okviru Poziva održano je  5 provedbenih radionica.

Također podsjećamo potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'  da će se Poziv ponovno otvoriti za prijave s danom 4. rujna 2018. godine zbog završetka postupka odabira velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga. Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje s danom 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati.


Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi