Sanacija klizišta

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine usvojila je Program ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj kojeg je izradilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Donesenim Programom ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj utvrđuju se kriteriji i načini stambenog zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene klizištima na području Republike Hrvatske na području županija od I do III stupnja razvijenosti, određuju kriteriji i načini uspostave kontinuiranog praćenja i ranog upozoravanja na pomake klizišta koji ugrožavaju građevine na klizištima u svrhu provedbe pravodobne evakuacije ugroženih stanovnika te rješavanja privremenog i trajnog smještaja stanovnika porušenih i/ili oštećenih zgrada.

Načini trajnog stambenog zbrinjavanja

Na stabiliziranom zemljištu (sanirano i osigurano klizište koje provodi JLS) isplaćuje se novčana pomoć korisniku Programa ili se pristupa organiziranoj obnovi ili izgradnji zamjenske zgrade

U slučaju da klizište nije stabilizirano odnosno sanirano stambeno zbrinjavanje provodi se:

  • darovanjem vlasniku druge useljive zgrade, odnosno stana u vlasništvu Republike Hrvatske, JLS ili JP(R)S, na području JLS na kojoj se nalazi klizištem uništena zgrada ili na području JLS koja graniči s JLS na kojoj se nalazi uništena zgrada
  • nabavom na tržištu i darovanjem postojeće kuće ili stana odgovarajuće veličine
  • izgradnjom i darovanjem zamjenske stambene zgrade na lokaciji uništene zgrade na zemljištu u vlasništvu korisnika Programa, JLS, JP(R)S ili Republike Hrvatske
  • isplatom novčane pomoći korisniku Programa za izgradnju ili kupnju zamjenske zgrade u visini procijenjene vrijednosti nekretnine na koju bi korisnik imao pravo prilikom nabave na tržištu na području JLS.

U svim slučajevima planira se i opremanje zgrada nužnim namještajem i opremom.

Radi uspostave ranog upozoravanja stanovnika uvodi se monitoring klizišta, tj. planira se izvršiti preglede novo prijavljenih ugroženih lokacija te utvrditi da li se radi o pojavi klizišta ili o “lokanoj nestabilnosti tla“.

Programom za tri godine planirana su sredstva za stambeno zbrinjavanje u iznosu 1.194.504,00 EUR, a za uspostavu monitoringa klizišta 705.000,00 EUR. Sveukupno je za provedbu Programa planirano  1.899.504,00 eura za tri godine.