Povjerljivi savjetnik za zaštitu dostojanstva službenika i namještenika

Povjerljivi savjetnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva službenika i namještenika.

Državni službenik ili namještenik zaposlen u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može se obratiti u slučaju neželjenog ponašanja kojim se narušava njegovo dostojanstvo (ogovaranje, širenje glasina ili kleveta o drugome, uvrede, prijetnje, psovke, omalovažavanje, seksističko ponašanje, uznemiravanje i spolno uznemiravanje, namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad, ili davanje dezinformacija, dodjeljivanje besmislenih, nerješivih, omalovažavajućih zadataka, diskriminacija na temelju boje kože, rase, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja i sl.). 

Povjerljivi savjetnik dužan je, ovisno o naravi i težini povrede odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprečavanja nastanka uznemiravanja, spolnog uznemiravanja i ponašanja kojim se narušava dostojanstvo osobe službenika i namještenika Ministarstva, ako utvrdi da ono postoji.   


Povjerljivi savjetnik:
Vedran Blažeka, dipl.iur.
Tel: 01/3712 852
e-pošta: vedran.blazeka@mpgi.hr

Zamjenica povjerljivog savjetnika:
Stanislava Jerkić
e-pošta: stanislava.jerkic@mpgi.hr