Energetska obnova komercijalnih nestambenih zgrada

Komercijalne nestambene zgrade u Hrvatskoj se definiraju kao zgrade pretežno poslovnog i uslužnog karaktera (više od 50% bruto podne površine namijenjeno je poslovnoj i/ili uslužnoj djelatnosti), uključujući uredske i trgovačke zgrade (trgovine, veletrgovine, prodajne centre, maloprodajna skladišta), hotele i ostale turističke objekte, restorane, ugostiteljske lokale, banke i slično.

Vlada Republike Hrvatske donijela je 30. srpnja 2014. godine Program energetske obnove zgrada komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine sa detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. do 2016. godine koji je donesen s ciljem pokretanja značajne aktivnosti energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada.

Postojeće zgrade su velik potrošač energije s obzirom na to da su građene bez zahtjeva za postizanjem energetske učinkovitosti, s izborom materijala koji je zadovoljavao standarde građenja tog doba. Također, dijelom su zbog dotrajalosti materijala i elemenata, a dijelom zbog neodržavanja u vrlo lošem stanju, zbog čega imaju još veću propusnost topline.

Sustavnom energetskom obnovom građevinskog dijela zgrade s današnjim materijalima te zamjenom tehničkih sustava s energetski učinkovitijim može se postići značajna ušteda energije. U Hrvatskoj je u 2010. godini evidentirano 36,5 milijuna m2 korisne površine komercijalnih nestambenih zgrada što je 5% od ukupne površine svih zgrada, a pretpostavlja se kako troše nešto manje od 7% ukupne neposredne potrošnje energije. Energetska obnova postojećih komercijalnih nestambenih zgrada usmjerena je prvenstveno na zgrade izgrađene prije 1987. godine čija je potrošnja energije za grijanje čak i veća od 300 kWh/ m2 (iako je prosjek 220-250) zbog loše ili nikakve toplinske izolacije. Međutim, uz obnovu postojećih, nužno je poticati i da gradnja novih zgrada bude u skladu sa niskoenergetskim ili pasivnim standardima.

Zgrada gotovo nulte energije bit će standard gradnje/obnove počevši od 1. siječnja 2019. za javne zgrade,  odnosno od 1. siječnja 2021. za sve zgrade. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Plan za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije do 2020. godine.


Dodatne informacije: