(HZPR) - U Informacijskom sustavu prostornog uređenja objavljeni prostorni slojevi građevinskih područja

U Informacijskom sustavu prostornog uređenja, u modulu NIPP, tijekom listopada 2017. godine objavljeni su prostorni slojevi građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja. Slojevi su nastali obradom podataka iz prostornih planova županija (PPŽ) te prostornih planova uređenja gradova i općina (PPUO/G) izvršenom tijekom 2015. i 2016. godine u zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba prema specifikaciji radova i modelu podataka priređenim u Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj u svibnju 2015. godine. Projekt se provodi u okviru pripremnih radova za izradu Državnog plana prostornog razvoja.

Obrađeni su vektorski podaci prostornih planova donesenih do rujna 2016. godine i to kartografski prikazi Korištenje i namjena prostora/površina - prostori/površine za razvoj i uređenje - razvoj i uređenje prostora/površina naselja, razvoj i uređenje prostora/površina izvan naselja (Karta 1) i Građevinska područja (Karta 4).

Slojeve je moguće aktivirati u mjerilima 1:50.000 - 1:5.000.

Naglašava se da podaci predstavljaju interpretaciju prostornih planova i da su moguća odstupanja od stanja u važećim prostornim planova te je u sve službene svrhe potrebno koristiti izvornike važećih prostornih planova.

Dodatna obrazloženja i informacije o projektu možete dobiti upitom na e-mail: suncana.habrun@hzpr.hr.

Podaci se mogu preuzeti putem mrežne usluge (WFS). Zahtjev za pristup usluzi dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj putem e-maila: andrijana.zelic@hzpr.hr.   Pisane vijesti | Vijesti iz medija | Prostorno uređenje