Nositelji Programa izobrazbe za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

Nositelj Programa izobrazbe jest sveučilište, veleučilište, institut, strukovna organizacija koja je dobila suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za provođenje Programa izobrazbe.

Prema Zakonu o gradnji ("Narodne novine" broj 135/1320/17) i Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ("Narodne novine" broj 73/15, 133/15) energetske  preglede i energetsko certificiranje zgrade mogu provoditi samo osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva, a ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane tim Zakonom i Pravilnikom.

Jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja je i uspješno završen Program osposobljavanja propisan Pravilnikom.

Sveučilišta, veleučilišta, instituti i strukovne organizacije koje imaju važeću suglasnost Ministarstva za provođenje Programa izobrazbe: