Javna rasprava o Prijedlogu PPPP Papuk i SUO Prostornog plana

U razdoblju od 19. studenog 2018. do 18. prosinca 2018. godine, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi javnu raspravu o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk i pripadajućoj Studiji utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk.

Zainteresirana javnost uvid u Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Papuk može obaviti svakim radnim danom i to:
 
  • u Zagrebu - u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike  Austrije  14., podrum velika dvorana, u vremenu od  10.00 do 14.00 sati,
  • u Velikoj - u prostoru Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika, Zvonimirova br.1a,   u vremenu od  08.00 do 14.00 sati,
  • u Orahovici - u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6/1, soba br. 9.,  u vremenu od  08.00 do 14.00 sati.

Javno izlaganje na kojem su bili prisutni nositelj izrade, koordinator, odgovorni voditelj  i drugi stručnjaci koji sudjeluju u izradi prostornog plana, održano je:

  • u utorak 27. studenog 2018. godine u Velikoj, u vijećnici Općine Velika, Zvonimirova  1a,  s  početkom u 11.00 sati,  i
  • u srijedu 28. studenog 2018. godine u Orahovici, u Velikoj gradskoj vijećnici Grada  Orahovice, Trg pl. Mihalovića 1, s početkom u 11.00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se, najkasnije do zaključenja javne rasprave 18. prosinca 2018. godine, upisati u Knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida za vrijeme njegova trajanja, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili pisanim putem uputiti nositelju izrade: Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, s naznakom: 'Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk'.

Istovremeno s postupkom javne rasprave na Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Papuk provodi se i postupak javne rasprave za Stratešku studiju utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk sukladno posebnoj objavi. Obavijest o održavanju javne rasprave, Strateška studija PP PP Papuk i Ne-tehnički sažetak dostupni su javnosti na niže navedenom linku.  

Dodatne informacije: Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje