Ministarstvo u partnerstvu Urbane Agende EU

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ​3. prosinca 2018. godine postalo je članom partnerstva za Sigurnost javnih prostora (Security in public spaces) u sklopu Urbane Agende za EU.

Urbana agenda za EU se od svibnja 2016 godine bavi integriranim, koordiniranim i održivim rješavanjem urbanih pitanja zemalja EU. Uključivanjem urbanih područja namjerava se unaprijediti zakonodavni okviri, povećati dostupnost financijskih sredstava iz EU fondova te stvoriti zajednička baza znanja koja će se temelji na razmjeni informacija i iskustava.

Do sada je sklopljeno 12 partnerstva Urbane Agende EU u kojima su definirane prioritetne teme, no na prijedlog Europske komisije dodane su i dvije nove teme, Sigurnost javnih prostora i Kultura  kulturna baština. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja se prijavilo za partnerstvo Sigurnost javih prostora.  14. studenoga 2018 na sastanku Director General za urbana pitanja zajedno sa Europskom komisijom službeno je potvrđen sastav dvaju novih partnerstva i Ministarstvo je proglašeno kao jedan od partnera. Ministarstvo će svojim znanjem, iskustvom i kapacitetima pridonijeti ovom višerazinskom i međusektorskom pristupu ostvarenja širih ciljeva  Urbane Agende EU.

Kao tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornoga uređenja Republike Hrvatske i usklađivanja prostornoga razvitka, planiranja, korištenja i zaštite prostora te ostvarivanja međunarodne suradnje u prostornom uređenju, Ministarstvo ima adekvatna znanja i kapacitete kako bi pridonijelo razvitku strategija i akcijskih planova za unaprijeđenje sigurnosti u javnim prostorima Europe. Grad Nica i Europski Forum za Urbanu Sigurnost biti će koordinatori partnerstva, što znači da će predsjedati sastancima i biti kontakt točka za članove partnerstva te ostale zainteresirane lokalne vlasti, Komisiju i države članice.

urbactPisane vijesti | Informacija | Međunarodna suradnja