Razvojem e-usluga do kvalitetnije i funkcionalnije javne uprave

U narednoj fazi e-razvoja, te učinkovitoj izradi i implementaciji e-planova druge generacije i ostalih e-modula koje razvijamo u sklopu rasterećenja gospodarstva i nacionalnih reformi, Ministarstvo će uz podršku struke osigurati građanima da napokon imaju javnu upravu kao svoj servis.

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) je sustav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koji građanima putem geoportala omogućava na jednostavan način pristup informacijama o korištenju prostora.

Uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu prikupe prostorni planovi svih razina i podaci o intervencijama u prostoru, prikažu i učine dostupnima svim zainteresiranim stranama, uključujući široku javnost gdje god je to moguće, kako bi se omogućio pregled prostornih podataka iz drugih izvora relevantnih za prostorno planiranje i praćenje stanja u prostoru te olakšalo dobivanje informacije o mogućem načinu korištenja prostora radi ubrzavanja postupka izdavanja dozvola za gradnju. 

ISPU se sastoji od samostalnih funkcionalnih cjelina – modula za unos i verifikaciju podataka koji se mogu međusobno povezivati. Trenutno  su u funkciji slijedeći moduli: ePlanovi, eKatalog, eDozvola, eInspekcijaeArhiv, eNekretnine,  ISPU - lokator i ulazni modul NIPP-a.

Sustav će se nastaviti modernizirati i u 2019. godini. Radi se o reformi koja se provodi kako bi se poduzetnicima, ali i svim građanima pojednostavio proces dolaženja do dokumenata.

Informatizaciju i digitalizaciju, odnosno reformu prostorno zmljišne administracije radit ćemo i uz pomoć sredstava iz fondova EU a svi važni dokumenti iz nadležnosti Ministarstva trebali bi biti mrežno dostupni našim korisnicima do kraja 2020. godine. 

Centralno mjesto za pristup modulima ISPU-a te skupovima podataka učitanim kroz module je geoportal ISPU-a na adresi https://ispu.mgipu.hr/.

 


 Pisane vijesti | Informacija | Elektronički servisi