Građevinska inspekcija od danas u Državnom inspektoratu

Inspekcijske poslove u području građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina, stupanjem na snagu Zakona o državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18), odnosno od 1. travnja 2019. godine preuzeo je Državni inspektorat. Svoje podneske građevinskoj inspekciji građani mogu uputiti područnim jedinicama građevinske inspekcije po županijama.

Područne jedinice građevinske inspekcije po županijama

Državni inspektorat
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
​tel: 01/ 23 75 100
Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak 8:00-16:00
 

Dodatne informacije:Pisane vijesti | Informacija | Građevinska inspekcija