Financijski podupiremo projekte razvoja komunalnog standarda

U utorak 11. lipnja 2019. godine dodijeljene su odluke o sufinanciranju projekata gradova i općina s područja Zadarske i Šibensko-kninske županije namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva te ujednačavanju komunalnog standarda. Riječ je 21 projektu koje će Ministarstvo sufinancirati u iznosu većem od 4,5 milijuna kuna a odluke o sufinanciranju preuzeli su gradonačelnici i načelnici koji su projekte i prijavili.

Gradonačelnicima i načelnicima s područja Zadarske županije odluke o sufinaniranju projekta dodijelio je savjetnik ministra Alen Grabar u prostoru Društvenog doma u Galovcu.

Na području Zadarske županije odobreno je 12 projekata koje će Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sufinanirati u ukupnom iznosu većem od 2,2 milijuna kuna. Uz savjetnika Grabara, dodjeli su nazočili savjetnik ministra Pavo Šašlin te tajnica Kabineta ministra Sonja Ivoš.

Popis odobrenih projekata s područja Zadarske županije:
 
 • BENKOVAC - projekt "Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih prometnica po Gradu Benkovcu" - dodijeljen iznos od 87.000,00 kn
 • GALOVAC - projekt "Uređenje javnih površina i nabava komunalne opreme za javne površine" - dodijeljen iznos od 391.000,00 kn
 • GRAČAC - projekt "Sanacija nerazvrstanih cesta Srb"  - dodijeljen iznos od 150.000,00 kn
 • LIŠANE OSTROVIČKE - projekt "Modernizacija nerazvrstanih cesta u Općini Lišane Ostrovičke" - dodijeljen iznos od 184.000,00 kn
 • NOVIGRAD  - projekt "Uređenje javnih površina  -pješačke staze  ( izvođenje  radova i ugradnja komunalne opreme)" - dodijeljen iznos od 240.000,00 kn
 • OBROVAC - projekt "Uređenje nogostupa i javne rasvjete u glavnoj ulici u naselju Gornji Karin" - dodijeljen iznos od 225.000,00 kn
 • POLAČA - projekt "Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Polača" - dodijeljen iznos od 112.000,00 kn
 • POLIČNIK - projekt "Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstane ceste u Dračevcu Ninskom" - dodijeljen iznos od 120.000,00 kn
 • POSEDARJE - projekt "Nabava komunalne opreme - Traktor s malčerom" - dodijeljen iznos od 120.000,00 kn
 • POVLJANA - projekt "Nerazvrsatne ceste na području Općine Povljana" - dodijeljen iznos od 225.000,00 kn
 • STARIGRAD - projekt "Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Starigrad" - dodijeljen iznos od 225.000,00 kn
 • VRSI - projekt "Nabavka teretnog vozila sa hidrauličnom podiznom platformom" - dodijeljen iznos od 144.000,00 kn

U prostoru Općine Pirovac istog su dana dodijeljene odluke o sufinaniranju 9 projekata s područja Šibensko-kninske županije. Riječ je o sljedećim projektima:
 
 • BISKUPIJA  - projekt "Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta kao uporabljivih građevina" - dodijeljen iznos od 220.000,00 kn
 • CIVLJANE - projekt "Pojačano održavane (sanacija i modernizacija) nerazvrstanih cesta kao uporabljivih građevina (Milaši, Miljkovići, Preočani, Totići, Zelenovići)" - dodijeljen iznos od 225.000,00 kn
 • DRNIŠ - projekt "Poboljšanje sustava oborinske odvodnje u Gradu Drnišu"- dodijeljen iznos od 90.000,00 kn
 • ERVENIK - projekt "Sanacija i modernizacija-pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Ervenik" - dodijeljen iznos od 391.000,00 kn
 • KISTANJE - projekt "Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Kistanje" - dodijeljen iznos od 225.000,00 kn
 • PIROVAC - projekt "Rekonstrukcija 1. kata poslovne zgrade u vlasništvu općine u svrhu uređenja uredskih prostora općinske uprave, knjižnice i čitaonice" - dodijeljen iznos od 348.000,00 kn
 • SKRADIN - projekt "Uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina" - dodijeljen iznos od 381.000,00 kn
 • TRIBUNJ - projekt "Uređenje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete u Općini Tribunj" - dodijeljen iznos od 82.000,00 kn
 • UNEŠIĆ - projekt "Uređenje mreže nerazvrstanih cesta" - dodijeljen iznos od 391.000,00 knPodsjetimo, javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini objavljen je s ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave. Poziv je bio otvoren za prijave u razdoblju od 20. veljače 2019. do 22. ožujka 2019. te su prijavljena 574 projektna prijedloga.

U postupku ocjenjivanja bodovani su podnositelji prijave s obzirom na:
 
 • prostorno-gospodarsku određenost, odnosno stupanj razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 132 /17),
 • specifična obilježja i financijsku i operativnu sposobnost te
 • svaki projektni prijedlog s obzirom na proračun i isplativost, opravdanost i održivost, stupanj pripremljenosti i ukupan učinak realizacije.

Odobren je 181 projekt a ukupni prihvatljivi troškovi pojedinog projekta sufinanciraju se maksimalno u definiranom postotku prema stupnju razvijenosti, odnosno do najviše 450.000 kuna.

Po zaprimanju Odluke o sufinanciranju projekta, u roku od najviše 90 dana, općine i gradovi dužni su Ministarstvu dostaviti ugovor s odabranim izvođačem/izrađivačem/dobavljačem nakon čega će s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja potpisati ugovor o sufinanciranju projekta.
 


Pisane vijesti | Informacija | Komunalno gospodarstvo