Kontakti

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Adresa: Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 3782 484
Telefon: 01 3782 485 
OIB: 95093210687
MB: 2831317
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:00-16:00

Pisarnica
Adresa: Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb
Telefon: 01 3782 484
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:30-13:30


Kabinet potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra
Branko Bačić
, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar
Adresa: Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
e-pošta: ministar@mpgi.hr 

Tajana Huzak, tajnica Kabineta potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra

Vesna Cokarić, administrativna tajnica ministra
tel: 01 3782 143

Valentina Vincek, glasnogovornica

Pitanja medija
tel: 01 3782 487
e-pošta: press@mpgi.hr

Pitanja građana
tel: 01 3782 188
e-pošta: pitanja@mpgi.hr


Dunja Magaš, dipl.ing.građ., državna tajnica
tel:  01 3782 495
faks: 01 3772 555

mr.sc. Željko Uhlir, državni tajnik
tel:  01 3782 445
faks: 01 3772 555

Sanja Bošnjak, državna tajnica
tel:  01 6448 888
faks: 01 3772 555

Domagoj Orlić, državni tajnik
tel:  01 3782 495
faks: 01 3772 555
 

Samostalna služba za unutarnju reviziju
Kristina Šulj, voditeljica službe
tel:  01 6448 836
e-pošta: kristina.sulj@mpgi.hr 


Samostalni sektor za nadzor, žalbe i zastupanje
Marta Mustur, načelnica sektora
tel:  01 3782 498
faks: 01 3782 446
e-pošta: nadzor@mpgi.hr


Glavno tajništvo
Helga Svirčić, ovlaštena za obavljanje poslova glavnog tajnika
tel:  01 3782 148
faks: 01 3771 113
e-pošta: tajnistvo@mpgi.hr

Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Martina Horvatić, načelnica sektora
tel: 01 3782 163

Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Maja Čunčić, načelnica sektora
tel:  01 3782 148

Sektor za informatiku i telekomunikacije
Vladimir Galić, načelnik sektora 
tel:  01 3782 148

Sektor za odnose s javnošću, informiranje i protokol
tel:  01 3782 487
e-pošta: press@mpgi.hr

Pitanja građana
tel: 01 3782 188
e-pošta: pitanja@mpgi.hr


Uprava za financije, javnu nabavu i strateško planiranje
Hrvoje Ćosić, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za financije, javnu nabavu i strateško planiranje
Adresa: Slavonska avenija 4, Zagreb
tel: 01 6458 123

Sektor za financije i proračun
Antea Ključe Ileković, 
načelnica sektora
tel: 013782 466

Sektor za računovodstvene poslove


Sektor za strateško planiranje, regulativu i izvještavanje
Tamara Mateljić, 
načelnica sektora
tel: 01 6448 898
e-pošta: sektor.za.stratesko.planiranje.regulativu.eu.poslove@mpgi.hr

Sektor za imovinu oduzetu u kaznenim postupcima
Robert Mihaljević, 
načelnik sektora
tel: 01 6448 839

Sektor za javnu nabavu
Marijana Šperanda, 
načelnica sektora
tel: 01 6448 829
e-pošta: javna.nabava@mpgi.hr

Sektor za provedbu postupaka nabave u obnovi
Darija Majić, 
načelnica sektora
tel: 01 3712 765


Uprava za graditeljstvo i obnovu
Valentina Buljubašić, 
ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za graditeljstvo i obnovu
Adresa: Poslovni toranj Zagrepčanka, Savska cesta 41, Zagreb
tel:  01 3782 123
faks: 01 3782 106

Sektor za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina
Damir Borović, 
načelnik sektora
tel:  01 3782 124
faks: 01 3782 101
e-pošta: graditeljstvo.procjene@mpgi.hr

Služba za procjenu vrijednosti nekretnina
tel:  01 2641 829
e-pošta: procjene.nekretnina@mpgi.hr

​​Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo
Sanja Jerković, 
načelnica sektora
tel:  01 3782 120
faks: 01 3782 101
e-pošta: stanovanje.komunalno@mpgi.hr

Sektor za obnovu i dodjelu novčane pomoći zgrada oštećenih potresom
tel:  01 3782 123, 01 3712 835, 01 3712 739
faks: 01 3782 106
e-pošta: potres@mpgi.hr

Sektor za obnovu i gradnju zgrada
tel:  01 3782 123, 01 3712 835, 01 3712 739
faks: 01 3782 106
e-pošta: potres@mpgi.hr

Sektor za stambeno zbrinjavanje u obnovi
tel:  01 3782 123, 01 3712 835, 01 3712 739
faks: 01 3782 106
e-pošta: potres@mpgi.hr

Sektor za razvoj informacijskog sustava i izvještavanje o provedbi obnove
tel:  
faks: 01 3782 106
e-pošta: potres@mpgi.hr


Uprava za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije
Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ., ravnateljica uprave
Adresa: Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
tel:  01 6448 914
faks: 01 3782 127 

Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Diana Horvat, načelnica sektora
tel:  01 3782 185
faks: 01 3782 106
e-pošta: energetska.ucinkovitost@mpgi.hr

Sektor za zelenu urbanu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama
Ines Androić Brajčić, načelnica sektora
tel:  01 3712 786
faks: 01 3772 555
e-pošta: ee@mpgi.hr

Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada
Olja Milošević, načelnica sektora
tel:  01 2641 822
faks: 01 3772 555
e-pošta: ee.projekti@mpgi.hr

Sektor za koordinaciju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i programa pomoći Europske unije
Maja Buterin Kranjec, 
načelnica sektora 
tel:  01 6470 111
faks: 01 3782 127
e-pošta: NPOO_C6.1@mpgi.hr
 

Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Adresa: Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
tel: 01 3782 473
faks: 01 3782 152

Sektor za prostorno uređenje
Gordana Kovačević, 
načelnica sektora 
tel: 01 3782 471
faks: 01 3782 127
e-pošta: suglasnosti.prostorni.planovi@mpgi.hr

Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Snježana Đurišić, 
načelnica sektora
tel: 01 3782 473
faks: 01 3782 152
e-pošta: sektor.lokacijskih.dozvola.inves@mpgi.hr

Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Vesna Veselin, 
načelnica sektora
tel: 01 3782 140
faks: 01 3782 101
e-pošta: sektor.gradevinskih.uporabnih.dozvola@mpgi.hr
 

Uprava za razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju
Danijel Meštrić, mag.ing.aedif., r
avnatelj uprave
Adresa: Vinogradska cesta 25, 10000 Zagreb
tel:  01 3712 714

Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine
Alen Grabar, načelnik sektora 
tel:  01 3712 714
e-pošta: ispu@mpgi.hr

Sektor za EU projekte digitalizacije
Jelena Zrinski Berger, 
načelnica sektora
tel:  01 3712 750
e-pošta: digitalizacija@mpgi.hr

 
Zavod za prostorni razvoj
Bojan Linardić, ravnatelj zavoda
tel:  01 3712 719
fax: 01 3712 872
e-pošta: zavod@mpgi.hr 

Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine
Držislav Dobrinić, načelnik sektora
tel:  01 3782 469

Sektor za prostorna istraživanja, održivi prostorni razvoj i praćenje stanja u prostoru
Sunčana Habrun, načelnica sektora 
tel:  01 3712 708

Sektor za prostorne podatke, kartografiku i geoinformatičku podršku
Ivan Landek, načelnik sektora
tel:  01 3782 157


Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama
Ivana Pintar, dipl.iur., ravnateljica uprave 
Adresa: Poslovni toranj Zagrepčanka, Savska cesta 41, Zagreb
tel:   01 6471 203

Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Tomislav Volarević, 
načelnik sektora ​
tel:   01 6448 853
e-pošta: nekretnine@mpgi.hr

Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Mateja Hlupić Maravić, 
načelnica sektora 
tel:   01 6346 226
e-pošta: nekretnine@mpgi.hr

 
Uprava za provedbu obnove od potresa
Tonči Glavinić, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu obnove od potresa
Adresa: Poslovni toranj Zagrepčanka, Savska cesta 41, Zagreb
tel: 01 6448 833
e-pošta: uprava.provedba@mpgi.hr
 
Sektor za pripremu i organizaciju obnove
 

Sektor za kontrolu i praćenje izgradnje zgrada
tel: 01 6346 313
e-pošta: izgradnja.zgrada@mpgi.hr

Sektor za kontrolu i praćenje obnove konstrukcije zgrada
tel: 01 6448 855
e-pošta: konstrukcijska.obnova@mpgi.hr

Sektor za kontrolu i praćenje nekonstrukcijske obnove zgrada 
tel: 01 3782 150
e-pošta: nekonstrukcijska.obnova@mpgi.hr

Sektor za podršku i privremeni smještaj
tel: 044/555-289, 044/555-291, 044/555-292, 044/555-293, 044/555-294, 044/555-295, 044/555-296, 044/555-297
e-pošta: podrska.smjestaj@mpgi.hr
 

Uprava za stambeno zbrinjavanje
Tatjana Vukobratović Spasojević, ravnateljica Uprave za stambeno zbrinjavanje
Adresa: Savska cesta br. 28/II, Zagreb
Uredovno vrijeme za stranke svaki radni dan od 10 do 12 sati
tel:   01 6172 577
fax:  01 6184 707
e-pošta: uprava.za.stambeno.zbrinjavanje@mpgi.hr

Sektor za upravljanje nekretninama i provedbu programa stambenog zbrinjavanja
Petar Mrkonjić, 
načelnik sektora
tel: 01 6172 540, 6172 562

Sektor za imovinsko-pravne poslove stambenog zbrinjavanja
Božena Barišić
, načelnica sektora
tel: 01 6172 506, 6172 531

Sektor za provedbu međunarodnih programa
Željko Božić
, načelnik sektora
tel: 01 6172 524, 6172 542


Područna služba Petrinja
Sanja Barać, voditeljica službe
Adresa: Trg Matice Hrvatske 18, Petrinja
tel: 099 165 9360, 099 165 9361, 099 165 9362 
Uredovno vrijeme: ponedjeljak i srijeda od 9 do 15 sati
e-pošta: petrinja@mpgi.hr

Područna služba Vukovar
Miroslav Kosanović
, voditelj službe
Adresa: Kardinala Stepinca 56, Vukovar
tel: 032 373 986, 032 373 987, 032 373 988 i 032 373 924
Uredovno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 9 do 14 sati
e-pošta: ps.vukovar@mpgi.hr

Ispostava Osijek
Ivana Vuknić
, voditeljica ispostave
Adresa: Europske avenije 10, Osijek
tel: 099 165 9357, 099 165 9358, 099 165 9359
Uredovno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 9 do 14 sati
e-pošta:  osijek@mpgi.hr

Ispostava Slavonski Brod
Pero Martinović
, voditelj ispostave
Adresa: Naselje Andrije Hebranga 7/18, Slavonski Brod
tel: 035 386 418, 035 386 419, 035 386 420, 035 386 421 
Uredovno vrijeme: utorak i četvrtak od 9 do 14 sati
e-pošta: slavonski.brod@mpgi.hr

Adresa: Trg bana Jelačića 18, Pakrac
Uredovno vrijeme: II. i IV. srijeda u mjesecu od 10:30 do 14 sati

Područna služba Gospić
Adresa: Kaniška 15, Gospić
tel: 053 675 048, 053 675 049, 053 675 050
Uredovno vrijeme: svaki radni dan od 10 do 12 sati

Područna služba Knin
Marija Kunac
, voditeljica službe
Adresa: Prolaz bana Petra Zrinskog 4, Knin
tel: 022 431 138, 022 431 139, 022 431 140 i 022 431 141
Uredovno vrijeme: svaki radni dan od 10 do 12 sati

Područna služba Zadar
Sandra Kaurloto
, voditeljica službe
Adresa: Obala Kneza Branimira 4 e, Zadar
tel: 023 234 469, 023 234 470, 023 234 471, 023 234 472, 023 234 473
Uredovno vrijeme: svaki radni dan od 10 do 12 sati

Područna služba Karlovac
Viktor Smolić
, voditelj službe
Adresa: Radićeva 27, Karlovac
tel: 047 674-650, 047 674-651, 047 674-652 i 047 674-653
Uredovno vrijeme: utorak i četvrtak od 9 do 15 sati

Ispostava Zagreb
Adresa: Savska cesta br. 28, Zagreb
tel: 01 6172 508
Uredovno vrijeme: utorak i četvrtak od 9 do 15 sati