Prostorni plan PP Papuk

Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora donošenjem Zakona o proglašenju Parka prirode Papuk, 23. travnja 1999. godine, proglasio je područje Papuka (u ukupnoj površini od 336 km²) parkom prirode.

Izrada prostornog plana definirana je u Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske iz 1999. godine te u Zakonu o prostornom uređenju. 

Nositelj izrade Prostornog plana Parka prirode Papuk je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a koordinator izrade Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Za više infomacija o postupku izrade plana i strateške procjene utjecana na okoliš slijedite niže navedene poveznice:


Postupak izrade plana


Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš


Dodatne informacije:

  • Zakon o proglašenju Parka prirode Papuk (Narodne novine broj 45/99)
  • Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj  153/13., 65/17.)
  • Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (Narodne novine broj 50/99)