Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i Zagrebačke županije

    

 • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 21/23
 • Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 28/23
 • Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/1775/207/22
 • Uputa za otvaranje i korištenje posebnog namjenskog računa
 

3. svibnja 2023 - Novi Vodič kroz obnovu


Ministarstvo je izradilo novi Vodič kroz obnovu koji sadrži konkretne korake za obnovu zgrada oštećenih potresom, od predaje zahtjeva do same realizacije.

S obzirom na unaprijeđen model samoobnove i uspostavljene dodatne pogodnosti za građane koji odaberu ovaj model obnove, vodič sadrži konkretne korake o mogućnosti dobivanja novčane pomoći za obnovu prije, u tijeku i/ili nakon završene obnove.


VAŽNO! 23.02.2023. Novi Zakon o obnovi stupio na snagu

Novi Zakon o obnovi objavljen u "Narodnim novinama" broj 21/23 stupio je na snagu 23. veljače 2023. godine. Zakon uz administrativno rasterećenje procesa, što pojednostavljuje postupanje građanima i svim dionicima uključenima u proces obnove, donosi poboljšanja modela samoobnove te nove modele i pristupe u obnovi kao i jedinstveno djelovanje ključnih tijela za obnovu u okviru jednog upravljanja.

    

Novi zakon donosi centralizaciju tri tijela, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje, ujednačivanje procedura, jedinstvenu javnu nabavu i ukidanje nepotrebnih dokumenata, a sve bi to trebalo značajno ubrzati procedure.

Do jednostavnije procedure ukidanjem elaborata i izrade projekta uklanjanja kuće...

Radi ubrzanja i pojednostavljenja obnove novim se zakonom ukida izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije kod obnove kuća, obveza izrade projekta uklanjanja za obiteljske kuće, tehničko-financijska kontrola projekta te potreba ishođenja posebnih konzervatorskih uvjeta za konstrukcijsku obnovu zgrada unutar kulturno-povijesne cjeline.

Uvodi se model zamjene prava vlasništva umjesto obnove i izgradnje zamjenskih kuća te proširuje krug osoba s pravom na obnovu na braću i sestre vlasnika, odnosno bračnog druga, izvanbračnog druga, životnog partnera, odnosno neformalnog životnog partnera vlasnikovog srodnika.

Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama daje se ovlast za gradnju višestambenih zgrada i stjecanje nekretnina za privremeni smještaj.

Uvodi se davanje novčane pomoći građanima za uklanjanje uništenih zgrada, uključujući i pomoćne, gospodarske i ostale uništene zgrade, novčane pomoći za troškove izrade projekta, te mogućnost gradnje zamjenske obiteljske kuće u slučaju u kojem se utvrdi da popravak konstrukcije nije opravdan zbog klizišta i promjena temeljnih karakteristika tla.

"Država prijatelj donatora"

Novim se zakonom uvodi i mogućnost uklanjanja i onih kuća koje su dobile odluku o konstrukcijskoj obnovi a imaju ponudu donatora za gradnju zamjenske obiteljske kuće. U tom će slučaju država ukloniti postojeću kuću i očistiti teren na koji će donator postaviti obiteljsku kuću. Opravdanost ove mjere proizlazi iz samih troškova koji će za državu biti znatno povoljniji jer u tom slučaju neće trebati konstrukcijski obnavljati samu kuću već ju samo ukloniti. 

Zbrinjavanje kroz davanje u vlasništvo kuće umjesto obnove

Zakonom se predviđa stambeno zbrinjavanje pogođenih osoba davanjem u vlasništvo kuće ili stana umjesto obnove ili izgradnje zamjenske obiteljske kuće.

Uvodi se učinkovitija i prikladnija javna nabava po geografskim cjelinama i blokovskim rješenjima i skraćivanje rokova za izradu projektne dokumentacije i provedbu revizije.

Najviše cijene usluga i radova utvrđivat će tijela koja će odlukom odrediti Vlada.

Transparentnost i vidljivost procesa obnove ojačat će se izradom cjelovite interaktivne mrežne GIS - aplikacije cijeloga područja obuhvaćenog potresom.

Poboljšat će se model samoobnove

Novim zakonom poboljšava se i model samoobnove. Zainteresirani građanin čija je kuća oštećena u potresu i koji provodi konstrukcijsku obnovu ili gradi novu zamjensku kuću, onog trenutka kad dobije rješenje Ministarstva na temelju izrađenog nalaza, država će mu na njegov poseban račun u komercijalnoj banci proslijediti čitav iznos potrebnog novca za obnovu ili izgradnju nove kuće, a u skladu s iznosima predviđenima za veličinu zamjenske kuće ili za projekt konstrukcijske obnove. Uplatiti će mu se i naknada za koordinaciju samoobnove u iznosu od 3.318 eura.
 


Na sjednici Vlade 8. veljače 2023. predstavljen je i prihvaćen Program zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području petrinjskog i zagrebačkog potresa.

Programom se utvrđuje status svih korisnika kontejnera i određuju se mjere za njihovo stambeno zbrinjavanje i prioritetan postupak obnove.

Status korisnika i plan zbrinjavanja temelji se na obrađenim zahtjevima, izrađenoj projektnoj dokumentaciji i izvedenim radovima na dan 7. veljače 2023.


Kako do obnove i dodjele novčanih sredstava?

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka i rješenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Odgovarajući obrazac za podnošenje zahtjeva može se preuzeti niže: 


Zahtjevi se predaju Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine:
 
 • osobno u pisarnici na adresi Vinogradska cesta 25 u Zagrebu
 • preporučeno poštom na adresu Ulica Republike Austrije 14 s naznakom: „Zahtjev – obnova nakon potresa“
 • u Informativnom centru obnova, Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu
 • u izmještenim uredima Ministarstva:  
  • Sisak: od 1.4.2022. na adresi Ulica Ivana Meštrovića 28;  
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8;  
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  
 • pomoću aplikacije e-Obnova (https://eobnova.gov.hr) u sustavu e-Građani. 

Rok za podnošenje svih zahtjeva je 31. prosinca 2023. 

Ministarstvo je do 24. listopada 2022. godine sveukupno (za zagrebački i petrinjski potres) zaprimilo 20.002 zahtjeva te donijelo 6.718 akata.   
 

Energetska obnova uz obnovu od potresa

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu vrijedan 100 milijuna kuna. Podnošenje prijava Fondu započelo je 9. studenog 2022. godine.

Javni poziv Fonda namijenjen je prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća oštećenih u potresu (zelene s ograničenjem (U2), žute (PN1 i PN2) i crvene naljepnice (N2)) i u njima imaju prebivalište a nalaze se na području grada Zagreba, odnosno Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. 
 
Za energetsku obnovu obiteljskih kuća mogu se prijaviti vlasnici/suvlasnici: 
 
 • koji su već proveli konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata prema Zakonu o obnovi, a sada planiraju provesti i energetsku obnovu
 • koji će konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata provesti istodobno s energetskom obnovom 

Obiteljska kuća prihvatljiva za prijavu je ona: 
 • koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, 
 • s potrošnjom energetskog razreda D ili lošijeg
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje 
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: 
  • ima najviše tri stambene jedinice
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2 
 
Što se financira?

S do 80% će se sufinancirati projekti cjelovite energetske obnove, koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite. Pojedinoj kući će maksimalno na raspolaganju biti do 370 tisuća kuna - 368 tisuća za mjere energetske obnove te 2 tisuće kuna za uslugu stručne pomoći za prijavu na poziv.

VIŠE informacija 
 

Pregled aktivnosti obnove 

Na mrežnim stranicama sduosz.gov.hr redovito se objavljuje popis do sada obnovljenih objekata: Izvješća obnove dok je Pregled aktivnosti obnove zgrada oštećenih u potresu na Banovini dostupan na stranicama Stožera civilne zaštite https://potresinfo.gov.hr/.


Dodatne informacije i pomoć građanima 

Imate li pitanja ili pak nedoumica vezanih uz postupak obnove zgrade? Trebate li stručnu pomoć ili pravni savjet? Informaciju možete dobiti u međuresornom uredu u Petrinji kao i u izmještenim uredima Ministarstva u Sisku i Glini.

Međuresorni Ured za obnovu u Petrinji nalazi se na lokaciji: Trg Stjepana Radića 8. (broj tel: 044/555-292 i 044/555-298). U uredu je moguće dobiti sve informacije vezane za obnovu, podnositi zahtjeve za obnovu i obaviti sve druge poslove koji se tiču obnove.

Službenici Ministarstva na raspolaganju su građanima i u izmještenim uredima u Sisku (Ulica Ivana Meštrovića 28) kao i u Glini (Trg bana Josipa Jelačića 2). 

Informacije se mogu dobiti i na telefon 0800 0017 te putem e-pošte: potres@mpgi.hr

Dana 30. prosinca 2022. u rad je pušten digitalni portal tzv. One stop shop za obnovu, dostupan na web adresi: https://obnavljamo.hr/, gdje građani na jednom mjestu mogu pronaći sve relevantne informacije vezane uz obnovu od posljedica potresa ali i energetsku obnovu zgrada koja se financira sredstvima EU.

Digitalni One stop shop za obnovu pruža sve potrebne informacije vezane uz postupak obnove, od podnošenja zahtjeva i prikupljanja potrebne dokumentacije, pa sve do samog procesa realizacije obnove. 

Na portalu su dostupni infomativni vodiči za građane, a u svrhu bolje i brže komunikacije s građanima uspostavljen je digitalni kontaktni obrazac pomoću kojeg korisinici mogu zakazati sastanak ili postaviti pitanje službenicima Ministarstva putem maila, telefona ili video poziva. 

Portal je razvijen u sklopu projekta Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te se financira sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
 

Pravna pomoć može se zatražiti od Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na broj 097 6529 903.  Više informacija dostupno je ovdje.

 

Pomoć za obnovu nakon potresa

Otvoren je službeni račun Državne riznice za donacije financijskih sredstava u akciji "Pomoć za obnovu nakon potresa".

 

 

 

 

Dokumenti