Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije

     
 
 • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/2010/21117/21
 • Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 88/22
 • Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/1775/207/22)  


Kako do obnove i dodjele novčanih sredstava?

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka i rješenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Odgovarajući obrazac za podnošenje zahtjeva može se preuzeti niže: 


Zahtjevi se predaju Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20: 
 
 • osobno u pisarnici  
 • preporučeno poštom s naznakom: „Zahtjev – obnova nakon potresa“
 • u Informativnom centru obnova, Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu
 • u izmještenim uredima Ministarstva:  
  • Sisak: od 1.4.2022. na adresi Ulica Ivana Meštrovića 28;   
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8;  
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  
 • pomoću aplikacije e-Obnova (https://eobnova.gov.hr) u sustavu e-Građani. 


Rok za podnošenje svih zahtjeva je 31. prosinca 2023. 

Ministarstvo je do 24. listopada 2022. godine sveukupno (za zagrebački i petrinjski potres) zaprimilo 20.002 zahtjeva te donijelo 6.718 akata.   


Što je samoobnova i kako je pokrenuti?

Model samoobnove obiteljskih kuća i zgrada omogućuje vam bržu realizaciju obnove jer samostalno odlučujete o ključnim koracima provedbenog procesa. Odabirom modela samoobnove sami koordinirate obnovu, birate i odlučujete o izvođaču radova na vašoj nekretnini te početku i završetku radova. 

Novim Programom mjera obnove koji je donesen krajem srpnja 2022.,  dodatno je unaprijeđen model samoobnove i uspostavljene su dodatne pogodnosti za građane koji odaberu ovaj model. Za obnovu obiteljskih kuća omogućen je avans za izradu projekta, 25% avansa za izvođenje radova, kao i naknada za troškove koordinacije (voditelja samoobnove) u iznosu od 20.000 do 80.000 kuna, ovisno o vrsti i veličini nekretnine. Trošak koordinacije je naknada vlasnicima za njihov angažman i uloženo vrijeme. Trošak konstrukcijske obnove objekta država pokriva u stopostotnom iznosu, a novim su programom, s obzirom na globalni poremećaj cijena građevinskog materijala i cijene izjednačene s tržišnim cijenama.

Uzimajući u obzir vaše vrijeme utrošeno na organizaciju procesa obnove, odnosno koordinaciju samoobnove država vam osigurava novčanu naknadu, ovisno o kvadraturi vaše nekretnine.

Trošak koordinacije samoobnove
Obiteljska kuća - konstrukcijska obnova  20.000,00 kuna
Obiteljska kuća - gradnja zamjenske obiteljske kuće 25.000,00 kuna
Višestambena zgrada 
 
Stambeno-poslovna zgrada 
 
Poslovna zgrada 
GBP Kuna
do 700 m² 40.000,00
700 m² - 1.500 m² 60.000,00
preko 1.500 m² GBP 80.000,00


Što treba poduzeti i kako pokrenuti samoobnovu pročitajte odabirom niže ponuđenih linkova: 

      

Energetska obnova uz obnovu od potresa

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu vrijedan 100 milijuna kuna. Podnošenje prijava Fondu započelo je 9. studenog 2022. godine.

Javni poziv Fonda namijenjen je prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća oštećenih u potresu (zelene s ograničenjem (U2), žute (PN1 i PN2) i crvene naljepnice (N2)) i u njima imaju prebivalište a nalaze se na području grada Zagreba, odnosno Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. 
 
Za energetsku obnovu obiteljskih kuća mogu se prijaviti vlasnici/suvlasnici: 
 
 • koji su već proveli konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata prema Zakonu o obnovi, a sada planiraju provesti i energetsku obnovu
 • koji će konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata provesti istodobno s energetskom obnovom 

Obiteljska kuća prihvatljiva za prijavu je ona: 
 
 • koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, 
 • s potrošnjom energetskog razreda D ili lošijeg
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje 
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: 
  • ima najviše tri stambene jedinice
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2 
 
Što se financira?

S do 80% će se sufinancirati projekti cjelovite energetske obnove, koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite. Pojedinoj kući će maksimalno na raspolaganju biti do 370 tisuća kuna - 368 tisuća za mjere energetske obnove te 2 tisuće kuna za uslugu stručne pomoći za prijavu na poziv.

VIŠE infomacija 
 

Plan ubrzanja obnove 

Sredinom mjeseca travnja 2022., ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina predstavio je plan ubrzanja obnove kroz 5 ključnih točaka.

Prva od njih odnosi se na organizacijske prilagodbe putem centralizacije kontrole i praćenja procesa, jasnim ulogama i odgovornostima, jačanjem ljudskih kapaciteta, organizacijskim preustrojem i ažuriranjem središnje baze podataka.

Druga točka predviđa efikasniju i bržu nabavu, aktivnim praćenjem stanja na građevinskom tržištu, informiranjem izvođača radova o dugoročnim planovima i aktivnostima, uključivanjem svih kapaciteta građevinske operative, uvođenjem generičkih troškovnika i okvirnih sporazuma, provođenjem nabave po cjelinama, uvažavanjem poremećaja na tržištu te informiranjem stranih izvođača o planiranim aktivnostima te uvjetima poslovanja na tržištu Republike Hrvatske.

Treća točka predviđa donošenje određenih regulatornih izmjena koje su potrebne za lakšu provedbu obnove, putem prilagodbe dodjele potpora te prilagodbom i izmjenom potrebnih propisa.

Četvrta točka podrazumijeva jasniju i kvalitetniju komunikaciju prema krajnjim korisnicima – građanima, izvođačima pojedinih radova, kao i svim drugim akterima uključenima u proces obnove.

Posljednja točka odnosi se na dinamiku realizacije obnove, kojom je predviđen početak izvođenja radova na svim vrstama obnove na svim područjima pogođenim potresom, kao i pokretanje radova na više stotina gradilišta konstrukcijske obnove i gradnje zamjenskih obiteljskih kuća do kraja ljeta. Također, jedan od glavnih prioriteta je isplata novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, te u narednih godinu dana gotovo u cijelosti završiti sve postupke organizirane nekonstrukcijske obnove. Isto tako, jedan od glavnih ciljeva jest u narednih godinu dana započeti radove konstrukcijske obnove i izgradnje zamjenskih građevina za 1.000 domova.

U tom smislu, zadano je nekoliko ciljeva:

 • do kraja ljeta započeti izvođenje radova svih vrsta obnove, na svim područjima pogođenim potresom
 • isto tako, do kraja ljeta otvoriti više stotina gradilišta konstrukcijske obnove i gradnje zamjenskih kuća.
 • prioritetno isplatiti novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu
 • u narednih godinu dana gotovo u cijelosti završiti sve postupke organizirane nekonstrukcijske obnove
 • također, u narednih godinu dana cilj je započeti s izvođenjem radova konstrukcijske obnove i izgradnje zamjenskih građevina za 1.000 domova


Dodatne informacije i pomoć građanima 

Građani se u slučaju bilo kakvih pitanja i nedoumica mogu obratiti u Informativni centar  „Obnova“ na lokaciji Ulica kneza Mislava 2. u Zagrebu gdje mogu dobiti sve važne informacije, ali i savjete za postupak obnove. Radno vrijeme samog centra je ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u vremenu od 9:00 do 17:00 sati, te srijedom u vremenu od 10:00 do 18:00 sati. Subotom centar ne radi. Informacije se mogu dobiti na telefon 0800 0017 i na e-mail: potres@mpgi.hr 

Infomativni centar "Obnova" je zajednički informativni centar Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fonda za obnovu. Također, pravnu podršku u sklopu ovog centra pruža i Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu a pravni savjeti mogu se zatražiti i telefonski, svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na broj 097 6529 903.  

Informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije dostupne su na sljedećoj poveznici: https://mpgi.gov.hr/vijesti/11384

Pomoć za obnovu nakon potresa

Otvoren je službeni račun Državne riznice za donacije financijskih sredstava u akciji "Pomoć za obnovu nakon potresa".