Plaćanje režija

Dana 2. ožujka 2023. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o sufinanciranju troškova režija za stanovanje, za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja u iznosu do najviše 160 eura mjesečno, ovisno o broju članova kućanstva, a koje pravo ostvaruju:
  • svi korisnici koji su smješteni u mobilnim stambenim jedinicama (kontejnerima) za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja prema modelima privremenog stambenog zbrinjavanja predviđenim Programom zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i karlovačke županije, počevši od dana donošenja rješenja o privremenom stambenom zbrinjavanju;
  • osobe koje su privremeno stambeno zbrinute temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj: 17/21., 65/21., 51/22. i 13/23.), počevši od dana 1. ožujka 2023. godine.
 
Obavijest o donošenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju troškova režija za stanovanje za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja objavljena je OVDJE
 
Pozivaju se svi korisnici (podnositelji zahtjeva) kojima je rješenjem utvrđeno pravo na financiranje najamnina i kojima se trenutno financira najamnina u zamjenskim stanovima temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj: 17/21., 65/21., 51/22. i 13/23.), da u najkraćem mogućem roku dostave podatke potrebne za dopunu rješenja u svrhu ostvarivanja prava na sufinanciranja troškova režija, i to: ime i prezime, OIB i osobni IBAN, i to na e-mail: financiranje.najamnine@mpgi.hr, ili na adresu pisarnice Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Republike Austrije 20, i to osobno ili putem pošte.
 
Korisnicima koji su trenutno smješteni u mobilne stambene jedinice (kontejnere) pravo na sufinanciranje režija utvrdit će se u pojedinačnim rješenjima o privremenom stambenom zbrinjavanju prema modelima stambenog zbrinjavanja predviđenim Programom zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i karlovačke županije.
 
Dana 2. ožujka 2023. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o sufinanciranju troškova režija za stanovanje, za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja u iznosu do najviše 160 eura mjesečno, ovisno o broju članova kućanstva, a koje pravo ostvaruju:
- svi korisnici koji su smješteni u mobilnim stambenim jedinicama (kontejnerima) za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja prema modelima privremenog stambenog zbrinjavanja predviđenim Programom zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i karlovačke županije, počevši od dana donošenja rješenja o privremenom stambenom zbrinjavanju;
- osobe koje su privremeno stambeno zbrinute temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj: 17/21., 65/21., 51/22. i 13/23.), počevši od dana 1. ožujka 2023. godine.
 
Obavijest o donošenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju troškova režija za stanovanje za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja objavljena je na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine: https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/vlada-donijela-nove-odluke-u-svrhu-pomoci-stanovnistvu-potresom-pogodjenih-podrucja/15191
 
Pozivaju se svi korisnici (podnositelji zahtjeva) kojima je rješenjem utvrđeno pravo na financiranje najamnina i kojima se trenutno financira najamnina u zamjenskim stanovima temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj: 17/21., 65/21., 51/22. i 13/23.), da u najkraćem mogućem roku dostave podatke potrebne za dopunu rješenja u svrhu ostvarivanja prava na sufinanciranja troškova režija, i to: ime i prezime, OIB i osobni IBAN, i to na e-mail: financiranje.najamnine@mpgi.hr, ili na adresu pisarnice Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Republike Austrije 20, i to osobno ili putem pošte.
 
Korisnicima koji su trenutno smješteni u mobilne stambene jedinice (kontejnere) pravo na sufinanciranje režija utvrdit će se u pojedinačnim rješenjima o privremenom stambenom zbrinjavanju prema modelima stambenog zbrinjavanja predviđenim Programom zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i karlovačke županije.