Kupnja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 3/23

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 17. listopada 2023. do 10:00 sati.
REZULTATI OBJAVLJENI: 7. studenog 2023.