Kupnja mineralne sirovine koja predstavlja višak iskopa 3/23